Trender & Tendenser November - Page 26

26 Trender & Tendenser, november 2019

Hur startade Re;newcell AB?

Forskarna prof. Mikael Lindström, prof. Gunnar Henriksson och dr. Christofer Lindgren. grundade företaget 2012 tillsammans med investerare med bakgrund från massa- och pappersindustrin. Sedan dess har även det statliga riskkapitalbolaget Fouriertransform, KappAhl och H&M investerat i Re:newcell AB.

Forskarna hade forskat på effektivare sätt att producera bioetanol genom att hitta ett nytt sätt att sönderdela cellulosa.  När arbetet fortsatte insåg de att deras metod kunde lyckas med att sönderdela cellulosa i bomull och viskos.  De var övertygade om att detta kan vara nyckeln till att återvinna textilier i massiv skala och göra mode hållbart. 

Re:newcells AB första fabrik, med en produktionskapacitet på 7 000 ton massa per år, öppnades 2017 i Kristinehamn. Anläggningen är den första nyetableringen av en massafabrik i Sverige på många år och kommer vid full produktion sysselsätta upp till 25-30 personer.

Anläggningen är också unik i världen som den första storskaliga anläggningen för kemisk återvinning av cellulosafibrer. 2019 gjorde Re:newcell AB sina första försäljningar av sin helt återvunna produkt, kallad Circulose. Kläder gjorda av Circulose kommer lanseras i butiker världen över tillsammans med utvalda varumärken under 2020.

 

Re:newcell AB arbetar för att åstadkomma förändring som verkligen spelar roll för miljö och klimat. Det innebär att de måste skala upp sin återvinning så snabbt det bara går och erbjuda återvunnet material som är prisvärt, kvalitativt och tillgängligt i hög volym. Till 2030 siktar de på att återvinna 1 miljard plagg varje år.

 

Harald Cavalli-Björkman började jobba som kommunikationschef hos Re:newcell 2017 i samband med att företaget tog steget från labbet till kommersialisering. Innan dess jobbade Harald som konsult på byrån United Minds / Prime med fokus på analys och strategiutveckling för PR och marknadsföring för stora B2C- och B2B-kunder. Innan Prime tog han en kandidatexamen i nationalekonomi från Uppsala och i filmvetenskap från Lund.

Många olika intressenter river och sliter i Re:newcell just nu, så han jobbar mycket med att helt enkelt fördela våra än så länge knappa kommunikationsresurser på bästa sätt givet deras mål. Samtidigt arbetar han tillsammans med marknadschef Richard Törnblom med att utveckla Re:newcells produktvarumärke Circulose.

Circulose är ett ingrediensvarumärke, och fungerar som ”Gore-Tex” eller ”Lycra” modevarumärken. Som leverantör av en helt ny typ av råvara som dessutom inte går att se och känna i kläderna behöver de hjälpa våra partners längs med värdekedjan att berätta den vackra berättelsen om ett revolutionerande material. Circulose är plattformen för att göra det.

”Vi kan inte hoppas på att breda konsumentgrupper ska byta smak och helt plötsligt föredra återvunna material som är sträva eller har ett fult fall. Det är alldeles för nischat. Vi måste skapa material som är både vackra och hållbara på samma gång. Det är precis vad vi gör med Circulose. Det är en 100% återvunnen och återvinningsbar produkt gjord av naturlig nedbrytbar cellulosa som inte går att skilja från jungfruliga textilfibrer. Den går dessutom rätt in den reguljära värdekedjan som den ser ut idag”, säger Harald Cavalli-Björkman"

Re:newcell AB - vill skapa vackra och återvunna, hållbara material

Bilder från Re:newcells arkiv

Trender och Tendenser har träffat vinnaren av Upcoming stars 2019 som delas ut av Fonden för Exportutveckling.