Trender & Tendenser November - Page 25

Trender & Tendenser, november 2019 25

Nord-Lock Groups förmåga att alltid vara först på marknaden med banbrytande innovationer har också bidragit till de senaste årens framgångsrika utveckling. Den egna organisationens tilltro till teknologiernas höga kvalitet exemplifieras av den livstidsgaranti som täcker hela produkterbjudandet och som är marknadens mest omfattande.

Resan har bara börjat
Som ett kvitto på en fantastisk företagsresa fick Nord-Lock Group i oktober 2019 utmärkelsen Export Hermes för sin killåsningsbricka, en produkt som är globalt ledande för sin förmåga att säkra skruvsystem som utsätts för kraftiga vibrationer eller dynamisk belastning. Den används i allt från Shinkansen-tåg till NASA-satelliter och vindkraftverk över hela världen. Utmärkelsen Export Hermes har delats ut sedan 1981 till svenska företag som genomfört exceptionella exportframgångar och därigenom bidragit till svenskt välstånd.

Juryns motivering att dela ut årets pris till Nord-Lock Group är:

Nord-Lock Group har en vibrationssäker företagshistoria som krävt både gedigen ingenjörskunskap och innovationer för att bli det framgångsrika exportföretaget som i det fördolda håller ihop mycket av vad ett modernt samhälle vilar på.

Utmärkelser och goda resultat gör dock inte att Nord-Lock Group lutar sig tillbaka, istället har de stora ambitioner och en klar bild över hur de ska fortsätta sin framgångshistoria. 

Årets mottagare av den prestigefyllda utmärkelsen Export Hermes är
Nord-Lock Group.

VD, Fredrik Meueller, Cecilia Böhm, Communications director, H.K.H Prins Daniel, Anders Manfred, Nordlock Division Director

Fakta om Nord-Lock Group:
Nord-Lock Group är världsledande tillverkare av säkra och pålitliga skruvsäkringssystem. Produktportföljen innehåller flera innovativa teknologier som Nord-Lock killåsning, Superbolt spännelement, Boltight hydraulisk åtdragning och Expander ledbultsförband. En global säljorganisation och internationella partners förser kunder med djupgående expertkunskap och rätt lösningar för alla typer av skruvsäkringsbehov. Nord-Lock Group omsätter 1,4 miljarder SEK, har 600 anställda i 25 länder och huvudkontor i Malmö. Bolaget är helägt av Investment AB Latour, ett företag som är noterat på Stockholmsbörsen. www.nord-lock.com

Varumärken i portföljen:
Nord-Locks killåsningsbrickor är kända för sin förmåga att säkra skruvförband som utsätts för kraftiga vibrationer eller dynamisk belastning. De används i vindkraftverk, Shinkansen-tåg, NASA-satelliter, halvledarfabriker och andra krävande applikationer. 

Superbolt tillverkas och marknadsförs kraftfulla och patenterade mekaniska spännelement som ersätter standardmuttrar och skruvar samtidigt som designen underlättar åtdragning av stora eller svåråtkomliga förband. 

Boltight omfattar hydrauliska skruvåtdragningsverktyg och har i många år legat i framkant med produkter som gör stor skillnad i effektivitet och precision, bland annat inom kraftindustrin. 

 Expander tillverkas och säljs Expander System, en innovativ ledaxel för tunga maskiner inom gruvdrift, bygg och anläggning, skogsbruk, processindustri samt olja och gas.

“Vi är stolta och glada över all uppmärksamhet och det ger oss energi till att inte slå oss till ro, utan istället forsätta vår fantastiska resa . Effektivitet, tillväxt och innovation kommer att vara vårt fokus för att på ett hållbart sätt fortsätta vårt uppdrag att skydda människoliv och våra kunders investeringar, säger Fredrik Meuller.”

Fredrik Meuller, vd och koncernchef Nord-Lock Group, Cecilia Böhm

Marknad och kommunikations Direktör Nord-Lock Group

Text av Carina Englundh

Fotograf Niklas Palmklint

Fotograf Nord-Lock arkiv