Trender & Tendenser November - Page 24

24 Trender & Tendenser, november 2019

 Nord-Lock leder utvecklingen

inom skruvsäkring

Malmö-baserade Nord-Lock Group är den osannolika historien om hur en innovativ låsbricka skulle komma att bli en världssuccé och sätta Jämtländska Mattmar på världskartan.

Nord-Lock är historien om hur en innovation från ett konkursat kanadensiskt bolag köptes av ett litet bolag i Mattmar, Jämtland. Företaget kämpade i många år med att ta produkten till marknaden och 1982 tillverkades det första paret killåsningsbrickor i en lada i Mattmar. Tolv år senare förvärvades Nord-Lock Group av det börsnoterade investmentbolaget Latour och man har på kort tid vuxit till ett världsledande företag med global produktion i Mattmar.

 

Nord- Locks lösningar räddar männskoskoliv och säkrar våra kunders investeringar 

Nord-Lock killåsningsteknik säkrar skruvförband som utsätts för kraftiga vibrationer och dynamiska belastningar. Killåsningstekniken ger ett 100% säkert skruvförband som aldrig kommer lossna ofrivilligt tack vare kilen som skapas under skruvhuvudet och muttern. Låsbrickorna är snabba och enkla att montera och demontera med handverktyg, har ett högt korrosionsmotstånd och en mycket hög kvalitet. De används i allt från vindkraftverk, Shinkansen-tåg, NASA-satelliter till halvledarfabriker över hela världen.

Säkerhet, kvalitet och hållbarhet i fokus

Under hela sin livslängd erbjuder Nord-Lock's låsbrickor högre driftsäkerhet och lägre underhållskostnader samtidigt som risken för produktionsstopp, olyckor och garantikrav minskar betydligt. Nord-Locks killåsningsbrickor har genomgått rigorösa prover och är godkända av oberoende institut och certifieringsorgan världen över. Kvalitet och säkerhet är i fokus. 

Produkterna säljs till kundsegment världen över där säkerhet har stor betydelse för applikationen. De flesta stora, globala industriföretagen är kunder och Nord-Lock Group arbetar med avancerade lösningar för exempelvis tåg, broar, vindkraftverk, tunga fordon och turbiner.

Nord-Lock Groups framgångar fortsätter. Under 2018 ökade försäljningen med 18 procent, nästan uteslutande av egen kraft och med bibehållen hög lönsamhet. På fem år har Nord-Lock Groups försäljning ökat med 110 procent till 1,4 miljarder kronor, antalet medarbetare har mer än fördubblats och närvaron är med en kombination av egna säljbolag och distributörssamarbeten idag global. Denna utveckling till en betydligt större organisation har medfört ett ökat behov av att se över processer och system för att kunna fortsätta växa på ett effektivt sätt.  Närmare 90 procent av försäljningen sker utanför Norden och de senaste åren har Asia Pacific uppvisat den procentuellt starkaste försäljningsökningen,

Den framgångsrika utvecklingen i Asien och primärt länder som Japan och Kina visar styrkan i Nord-Lock Groups erbjudande i denna expansiva region, men framgången är inte given. Den viktigaste faktorn är att finna ledare med förståelse för affären och förmåga att rekrytera och utveckla lokala talanger. Företaget bistår kunder dagligen med djup teknisk expertis vid mycket komplicerade installationer.

Digitalisering och innovation högt på agendan
En stor framgångsfaktor de senaste åren är företagets satsningar på att öka vetskapen om Nord-Lock Groups erbjudande genom digital marknadsföring. Det hela började med en film om Nord-Locks patenterade killåsningsbrickor som blev en viral succé med över 15 miljoner visningar. Idag arbetar bolaget systematiskt med film, foto och animeringar för att via sociala medier kunna utbilda och kommunicera kring olika applikationer och produktfördelar.
 

”Nord-Lock Group har målmedvetet byggt en verksamhet med många av världens mest kända företag på kundlistan. Vi leder utvecklingen inom skruvsäkring och vår resa har varit fantastisk. Glädjande nog har vi bara skrapat på ytan hittills, säger Fredrik Meuller, Nord-Lock Groups VD och koncernchef.”

Produktbild från Nord-Locks arkiv