Trender & Tendenser November - Page 15

Trender & Tendenser, november 2019 15

”Be om ursäkt, rätta till felet, eller rätta till felet och ge något extra.”

Hur använder och hanterar ni återförsäljare på Amazon och undviker fallgropar, samt väljer om ni ska skicka själva eller låta Amazon sköta leveransen?

Edward: Att hantera internationella återförsäljare är i många fall en utmaning för många företag. Att verkligen fokusera på sina kunders behov och önskemål är det bästa företag och varumärken kan göra för att skapa bästa möjliga förutsättningar gentemot återförsäljare. Detta betyder "enkla" saker som att tillhandahålla bästa möjliga pris, svara snabbt på frågor eller klagomål, och optimera sin leveransstrategi (t ex genom att använda Amazons kanaler och möjligheter för logistik och leveranser).

Hur ni jobbar med SEO, sponsrade länkar och displayannonsering på Amazon? 

Marie: Liksom Google har Amazon sin egen sökmotor med ett  Ppc-Annonseringssverktyg som är auktionsbaserat. Till skillnad från Google  optimeras dock varje aspekt av kundernas interaktion med deras sökresultat mot ett  enda mål på Amazon: försäljning. Företag bör därför närma sig och hantera Amazon med en säljfokuserad strategi för både SEO och SEM (“sponsrade länkar”), vilket ger  företag möjligheten att öka sina intäkter samtidigt som de strävar efter att sänka sina  kostnader för CPC. 

Edward: Även om huvuddelen av alla marknadsinvesteringar på Amazon fortfarande är koncentrerade till sök har displayannonseringen, och då särskilt via Amazons relativt nya DSP-konsol, förändrat budgetfördelningen. Några av de företag vi  arbetar med har redan varit framgångsrika i sitt användande av Amazons DSP-lösning (speciellt dess retargetingfunktioner). Företag som redan har ökat sin  varumärkeskännedom via andra plattformar bör vara extra uppmärksamma på den  här möjligheten. 

 

Topp 3 tips för Amazon-annonserin

1. Gör ordentliga förberedelser och efterforskningar! Titta på vad som fungerar för er i andra kanaler och vad som fungerar för dina konkurrenter på Amazon-plattformen. Budar de också på samma sökord som ni?

Är ditt innehåll mer övertygande? Börja ur kundens perspektiv och arbeta dig tillbaka, förenkla processen så mycket som möjligt.

 

2. "The Fly Wheeel” bör underhållas och hållas igång. Se till att dina mest populära produkter alltid finns i lager. Att locka fler kunder med bästa möjliga pris (oroa dig inte för att kannibalisera på dina övriga försäljningskanaler - de som handlar på Amazon påbörjar och avslutar slutar sina köp på den plattformen). Generera fler recensioner och optimera dina PPC-kampanjer så att du kan konkurrera mer aggressivt och på det sättet kan öka dina intäkter. 

3. Ha rimliga förväntningar. Amazon är inte en garanterad nyckel till framgång. De mest framgångsrika varumärkena på Amazon förstår att det krävs tid, ansträngning och resurser för att få igång “The Fly Wheel”. Men när det väl är igång och snurrar kan märken både öka sina intäkter och nå lönsamhet.

"Om man inte talar om det som Amazon kallar för “The Flywheel”, förklarar Edward Basse, 33, "så pratar man inte om Amazon på ̈rätt sätt." 

Text Carina Englundh

Edward Basse, Marie Hultman, fotograf Carina Englundh

Fotograf, Carina Englundh