Trender & Tendenser November - Page 14

14 Trender & Tendenser november 2019

Techjätten Amazon grundades 1994 av Jeff Bezos. Amazon erbjuder både sina egna varor och varor från oberoende säljare på sina webbplatser. Oavsett vilken säljare som levererar varorna betalar kunden till Amazon. Största konkurrenten är Alibaba Group.

Trender och Tendenser har träffat Edward Basse och Marie Hultman, grundarna till The Early Birds som är experter på hur kunder marknadsför sig via digitala

forum och Amazonplattformen.

Edward förklarar det strategiska tänkandet som krävs för att lyckas på Amazon.com, en marknadsföringsplattform och världens högst värderade företag. Som medgrundare av The Early Birds, en Stockholmsbaserad byrå med

e-handelskonsulter, hjälper Edward ett snabbt växande antal kunder. Främst hjälper de varumärken som redan säljer via andra onlinekanaler att öka sina intäkter genom att identifiera och optimera de mest värdefulla digitala försäljningskanalerna. Däribland även Amazon.

 

Med många års erfarenhet av e-handel, utnyttjar The Early Birds sin egen kunskap och verktyg och för att hjälpa varumärken att öka sina intäkter och samtidigt öka varumärkeskännedomen i nya målgrupper.

 

The Early Birds är resultatet av en idé som växte fram mellan grundarna Marie Hultman och Edward Basse under tiden de båda arbetade för iDeal Of Sweden, som nyligen utsågs till både “Årets e-handlare” och “Omnichannel of the Year” under 2019.

Vad har ni för yrkesbakgrund? 

Marie: Jag har tidigare arbetet på ett flertal olika marknadsföringsbyråer i och utanför Sverige. Därefter blev jag rekryterad till IDeal Of Sweden, där jag ansvarade för annonsering i sociala medier och bland annat tillväxten via annonseringen i Tyskland som idag är företagets största försäljnings marknad. 

Edward: Min bakgrund kommer framförallt från teknikföretag; allt ifrån Fortune 500-företag till stratums. Ett undantag var dock min tid på iDeal of Sweden, där jag hanterade deras marknadsplatser online som en del av Commerce-teamet. På iDeal Of Sweden förvandlade jag Amazon från ett relativt obetydligt experiment till en tillväxtmaskin som ökade avsevärt från månad till månad.

 

Marie: Trots att vi kom från olika team och har olika erfarenhet var det tydligt från början att vi hade två viktiga saker gemensamt - en äkta nyfikenhet att prova nya tillvägagångssätt och lösningar. Samt en förkärlek för utmaningen att driva  försäljning, och samtidigt stärka varumärken via annonsering. Vid någon tidpunkt tidigare i år började vi tänka

"Kan vi inte hjälpa andra företag att öka sin försäljning och stärka sitt varumärke via digitala försäljningskanaler, och på så sätt öka sin tillväxt?" 

Berätta om Amazonplattformen? 

Edward: Amazon äger och driver en mängd olika marknadsplatser över hela världen. 

Dessa marknadsplatser ger varumärken och företag tillgång till plattformen (som  tredje part) eller via inbjudan där tillverkare och återförsäljare får möjligheten att sälja  sina varor direkt till Amazon (första part). Totalt sett utgör dessa marknadsplatser en betydande andel av den globala

e-handeln.

 

Marie: Eftersom Amazon har funnits länge och idag är av gigantisk storlek med otroligt många användare bör företag se Amazon som en potentiellt viktig  försäljningskanal med stora möjligheter. Man ska dock vara medveten om att det är  en kanal som också kräver en ansenlig investering i tid, pengar och resurser. Vad  som gör Amazon till en otrolig möjlighet för svenska företag är den låga  inträdesbarriären till nya internationella marknader och den tydliga avkastningen  plattformen kan ge när du implementerar rätt strategi för att generera nya kunder.

 

Hur bör marknadsförare använda Amazon som ett verktyg i sin mediemix? 

Edward: Amazon drivs av dess s k “The Flywheel”, - ett momentum som aldrig går  förlorat. Det som läggs till i Amazon förbättrar systemet kontinuerligt. Genom att  lyssna på sina kunder kan varumärken utnyttja Amazons ekosystem för att driva volym och lönsamhet. Amazon marknadsföring handlar om mycket mer än bara betala för bästa sökordet.

Det handlar om att kommunicera sina produkter och sitt varumärke på det tydligaste, och minst tvetydiga sättet. Att marknadsföra det bästa  priset till rätt kund vid rätt tidpunkt, och att på ett skickligt sätt samla in positiv återkoppling från sina kunder.

 

Hur skapar man ett konto och väljer marknader? 

Edward: Du kan skapa ett konto genom att gå till Amazon.com och skicka in de dokument som krävs. Vilken marknad man bör välja att gå in på skiljer sig beroende  på företagets befintliga försäljning, dess konkurrensfördelar, eller ibland endast en ren vilja att lyckas på en viss marknad.

 

Hur registrerar man sitt varumärke på plattformen? 

Edward: Varumärken registreras via ansökan om en brand store och görs tillgänglig efter att ett företag har skapat ett s k sellerkonto.

 

Hur väljer man produkter och listar dem på Amazon, och hur man skapar en prissättningsstrategi och en sida för ett varumärke?

Edward: Produktval bör definieras och bestämmas av hur mycket du tagit reda på om den befintliga produktkategorin på Amazon. Du måste också ha en relativt exakt enhetsekonomi: din prisstrategi måste ta hänsyn till dina totala kostnader per enhet.  Amazon tar en betydande andel av din försäljning - mellan 30 till 50% av din nettoomsättning - och, viktigast av allt, din förmåga att effektivt betala för rätt typ av marknadsföring för att hålla “The Flywheel” igång. 

Edward: De som presterar bäst på Amazon är företag som är bekväma med  siffror och datadrivna beslut, eftersom Amazon i själva verket är en av världens  mest värdefulla databaser - efter att ha samlat in uppgifter om konsumenters köpbeteende i över 25 år. 

Amazon - världens största handelsplats för detaljhandel