Trender & Tendenser November - Page 11

Trender & Tendenser, november 2019 11

"

Hur startade byrån?

Byrån startade för 15 år sen av 10 kollegor och vänner som såg en framtid tillsammans. Deras fokus vid starten var teknikutveckling och digitala plattformar och att hela tiden skapa lösningar som ger mervärde åt kunden och slutanvändaren. Detta fokus ligger fortfarande som en grund för allt byrån producerar.

Du arbetar som marknadschef, en ny roll på byrån, varför är det viktigt med den funktionen på en kommunikationsbyrå?

Det känns väldigt roligt och givande. Många i organisationen har visat sin uppskattning för att vi försöker jobba mer organiserat med vår kommunikation och marknadsföring. Man kan tro att det är viktigt bara utåt, för kunder och för att få nya kunder – vilket det så klart är, men det är minst lika viktigt för de anställda, att de känner en stolthet över att jobba på en byrå som producerar bra saker och som är bäst inom sina områden.

Hur arbetar ni med det interna varumärket?

Vi har två People & Culture managers som jobbar med att bygga den interna kulturen och att skapa gemenskap samt att säkerställa att alla nyanställda känner att de lär känna vår KAN-anda.

Hur ser personalstocken ut? Vilka kompetenser?

Vi är idag 90 specialister inom strategi, koncept, UX, design, copywriting, film, social media, utveckling och analys.

Hur arbetar ni med det externa varumärket?

Vi försöker att hitta ett mer ”rätt” sätt att jobba med vårt varumärke externt, det är lite som skomakarens barn men vi har blivit bättre. Vi jobbar med att berätta för kunder, prospekt, marknad och framtida anställda vilka projekt vi avslutar, men även artiklar inom områden där vi ser oss som kunskapsledande. Årligen tar vi fram en Digitala Trender-spaning i början av året som brukar köras på Media Evolution här i Malmö. Men vi gör även egna event där vi presenterar det för kunder och prospekts.

Har ni en arbetsmodell ni arbetar efter?

Absolut, beroende på vilket typ av projekt som vi jobbar med så har vi olika modeller. Om vi t ex tar fram en ny webbplats åt Idre Fjäll så krävs en modell medan när vi skapar filmer åt Doro så jobbar vi med en annan och en tredje har vi för att säkerställa t ex Kärhrs digitala kommunikation i deras sociala kanaler.

Hur arbetar ni med nyrekrytering av kunder?

Vi har en försäljningsansvarig vars huvuduppgift är att hitta nya prospekt men alla Account Managers har även som uppgift att identifiera potentiella kunder som behöver vår hjälp. Vi jobbar även med event där vi bjuder in både kunder och prospekt samt med marknadsföring av olika slag.

Vad är trenderna inom branschen just nu?

Många kunder ser idag till att de har specialistkompetenser på plats hos sig vid kritiska projekt. Detta gör att vi har flera konsulter ute på plats hos kunden istället för i projektteam på byrån. Digitaliseringen är ju en ständig trend, som vi inte ser avtar än, detta då den är lika aktuell som för ett par år sen när den satte igång.

Hur arbetar ni vid pitcher?

Historiskt sett så har vi inte arbetat så mycket med pitcher men de senare åren har det blivit mer. Vi väljer våra pitcher ganska noga.

Hur omvärldsbevakar ni för att hålla er uppdaterade?

På flera olika sätt:

Kompetensluncher där en inbjuden person håller seminarier inom aktuella ämnen

Via Slack där alla medarbetare kan tipsa om trender eller saker som händer i branschen

I kundteamet försöker vi kontinuerligt jobba med att hålla koll på kundens bransch och marknad för att hela tiden ge förslag på bättre lösningar

Vilka analysmetoder använder ni för att göra era rekommendationer?

Det beror helt på vad som ska rekommenderas. Om vi

t ex ska göra om en site så jobbar vi med att göra en s k site audit, där vi går in och analyserar kundens befintliga webbplats och baserat på förbättringsmöjligheter som vi ser där gör vi en rekommendation.

Medan om vi t ex ska driva en kampanj eller en kunds marknadsföring i sociala medier så sätter vi upp realistiska mål tillsammans med kunden för att sedan sätta ihop kanalstrategi och medieplan. Under och efter kampanjen utvärderar och analyserar vi målen. Viktigt är också att dra lärdomar och kunna ge rekommendationer för framtida kampanjer."

Vad är de största utmaningarna i er bransch?

En sak är att nå ut i ett brus som blir större och större, man måste börja jobba med mer relevant och innehållhållsrik kommunikation. Kommunikation som slutkunden vill höra och ta del av och inte det som företaget vill pusha ut.

Digitaliseringen är fortfarande högst på agendan och kommer vara ett tag till, tror jag. Och när alla blir mer och mer digitala så kan man ibland tro att alla kan allt,

så är det inte. Det gäller att hitta personer till sin organisation, både på kundens och byråns sida, som verkligen kan det som krävs för att skapa digitaliseringen och driva den framåt.

Text av Carina Englundh