Trender & Tendenser November 2018 | Page 26

26 Trender & Tendenser, november 2018

B

Nu behövs

ännu nyare idéer

Annonsörer och kommunikationsbyråer behöver tänka nytt. För det börjar medierna göra, visar en ny rapport från WARC.

26 Trender & Tendenser, novemberr 2018

åde medier och annonsörer har påverkats starkt av digitaliseringen. Mycket har varit positivt, men det finns också stora problem för alla parter. Nu kan vi börja se motreak-

tioner på det och nya idéer dyker upp.

Det gick snabbt och var självklart att alla medier skulle ha sina digitala sajter, där de bjöd gratis på sitt innehåll. Det är tveksamt at det gjordes några ingående ekonomiska riskanalyser i förväg. De digitala nyhetssajterna var moderna och coola, komplement till ordinarie upplagor. De öppnade för banners och spännande nytänkande från annon-sörerna. Det måste ha varit så man tänkte.

MEN KONSUMENTERNA VANDE sig vid gratis. Och annonsörerna trodde också på gratis. Att reklam var virala virvelvindar, som spreds spontant av läsarna. Det kunde man komplettera med en och annan be-tald banner. Så istället för att skapa kreativ, digital reklam med hjälp av alla de möjligheter som gavs i själva tekniken, drog man ner på produktionskost-naderna och köpte sökord.

Men bruset växte till stormar. Dock inte till virala

stormar, som gillades och delades. Det har många gånger varit fler robotar än konsumenter som sett reklamen. Och det som nådde konsumenterna var mer irriterande än intresseväckande. Det har lett till att konsumenter blivit alltmer beredda att betala för reklamfritt material.

Det internationella kunskapsföretaget WARC (som samlar, analyserar och paketerar forskning, rappor-ter och praktikexempel från kommunikations- och varumärkesområdet) har i en ny rapport pekat på en växande prenumerationstrend i digitala medier. Konsumenterna vilja att betala för innehåll ökar, vilket exempelvis illustreras i tillväxten av tjänster som Netflix och Spotify.

Deloitte förutspådde nyligen att hälften av alla vuxna amerikaner kommer att ha fyra onlineabon-nemang inom två år, jämfört med

att de idag har två.

TRADITIONELLA MEDIEHUS HAR börjat följa efter och skapa digitala prenumerationer. Inte minst viktigt, när annonsintäkterna inte räcker till för att skapa kvalitetstjänster.

Andra lägger in betalväggar för utvalt material eller paketerade medlemstjänster. WARC har exempelvis noterat att 60 procent av de svenska mediehusen idag lägger mer eller mindre stor del av sitt innehåll bakom betalväggar.

”Medierna har sett utvecklingen av andra betalka-naler och -tjänster och följer efter. När det gäller den digitala reklamen har kvalitén sjunkit hela ti-den. Vi ser en ’race to the bottom’. Många konsu-menter vill bland annat därför vara i en reklamfri miljö. Man räknar idag att möjligheterna att nå fram med reklam kommer att minska med 20-30 procent inom fem år”, säger Alex Brownsell, som är konsult inom Media & Technology på WARC.

Alex Brownsell. Foto: WARC