Trender & Tendenser Maj 2018 - Page 9

Trender & Tendenser, maj 2018 9

.

Passion skapar ...

OM MAN UPPLEVER både nytta och mening med en produkt, så skapas ett värde för konsumenten. Det vill säga, nyttan är rationella aspekter, man behöver helt enkelt fylla på förrådet i en specifik kategori.

Meningen med en viss produkt är däremot mer emotionell och kopplat till varumärkets styrka.

SÅ, FÖR ATT SKAPA ett tydligt avtryck hos konsu-menten, när man tar fram underlag för e-handel, är att man inte bara ska tänka i termer av produkt och kategori, utan även skapa nytta och mening, för att bygga en långsiktig relation med konsumenten.

Och det är absolut nödvändigt

att tänka i responsivitet, för hela varumärkesupplevelsen.

”Det är viktigt att man integrerar hela varumärkes-upplevelsen. I många företag är det säljavdel-ningen som ansvarar för e-handeln. Men på exem-pelvis Orkla har man förstått att det måste hänga ihop med om positioneringen av produkter och varumärke”, förklarar André Hindersson och tar Bregott som ett exempel på hur en totalt responsiv varumärkesupplevelse kan se ut.

140

André Hindersson visar med Bregott som exempel hur tydligt det blir med totalt responsivitet.

Artiklar om varumärkesarbete, kreativt ledarskap, marknads-organisationens utveckling, digitalisering, byråer, forskning, studier, undersökningar, personintervjuer, goda exempel och avskräckande misstag. Hittills.

Det får du tillgång till i Trender & Tendensers digitala artikelarkiv, om du är medlem i Sveriges Marknadsförbund.

För icke medlemmar kostar en access till arkivet 2 500 kronor + moms per år

(Prenumeration på tidningen kostar 2 500 kronor + moms för icke medlemmar. För 4 000 kronor + moms får du både en prenumeration och access till arkivet).

Registrera dina uppgifter här så får du inloggningsuppgifter till arkivet.

Sen kan du söka i fritext på www.svemarknad.se eller leta igenom tidigare utgåvor här.