Trender & Tendenser Maj 2018 - Page 7

stort sett alla konsumentprodukter säljs idag i både fysisk och digital miljö. Det innebär ytter-ligare krav på förpackningarnas formgivning.

Inte minst att den ska vara responsiv, det vill säga att den fungerar lika bra på olika typer av skärmar. Från stationära datorer till mobiltelefoner.

Dag Hermansson är senioranalytiker på Designkon-toret Silver. Han har studerat utvecklingen av e-handeln inom olika branscher och analyserat vad detta innebär för förpackningsdesignen.

”Ännu sker bara två procent av handeln inom dagligvarusektorn via nätet. Det är väldigt lite, jämfört med exempelvis Sydkorea, där en fjärdedel av daglig-varorna handlas online”, konstaterar han.

I SVERIGE ÄR e-handeln betydligt större inom andra områden. Som exempelvis böcker, där 50 procdent säljs på nätet. För hemelektronik är motsvarande andel 30 procent och för kläder 16.

Dag Hermanssons mätningar har visat att det viktigaste skälet till att vi inte köper mer av vår mat på nätet, är att vi vill se och känna på varorna, innan vi handlar. Det var det vanligaste svaret från de intervjupersoner som deltog i en undersökning i ämnet.

MEN VI SKA nog räkna med att även dagligvaror kommer att säljas över nätet, i större utsträckning. Det innebär att man måste skapa förpackningar som fungerar i både fysisk och digital miljö.

”Så vi tog fasta på att många vill se och känna på produkterna och valde ut tre stora varumärken för att se hur de skulle presenteras på ett optimalt sätt i digital miljö”, berättar André Hindersson, som är vd och en av grundarna på Silver.

Trender & Tendenser, maj 2018 7

”Be om ursäkt, rätta till felet, eller rätta till felet och ge något extra.”

När butiken blir digital

Det ställs nya, högre krav på förpackningsdesign, när butiken blir digital.

I

André Hindersson och Dag Hermansson på Silver under-stryker hur viktigt det är att anpassa förpackningars design och sammanhang för digital miljö