Trender & Tendenser Maj 2018 - Page 25

Trender & Tendenser, oktober 2017 27

Trender & Tendenser, maj 2018 25

AI: En ny

industriell revolution

Mycket kommer att förändras när utvecklingen av AI fortsätter. Det öppnar också många nya möjligheter. Inte minst för marknadsförare

A

rtificiell Intelligens, AI, kommer att driva fram stora förändringar i samhället. Helt jämförbara med vad den industriella revo-

lutionen skapade. En del yrken kommer att försvin-na och uppgifterna tas över av datorer. Men nya yrken kommer också att skapas.

Det konstaterar Magnus Unemyr, som är specialist på internetmarknadsföring och fackboksförfattare med lång erfarenhet av den internationella prog-ramvaruindustrin.

Det finns i stort sett inget område, som inte kom-mer att påverkas av utvecklingen inom AI och do-minoeffekterna blir tydliga.

Magnus Unemyr nämner självkörande bilar som ett exempel. När de blir vanligare, kommer många att tycka det är onödigt att äga en egen bil, som ändå i stort sett alltid står parkerad. Istället abonnerar man på en taxitjänst. De innebär i sin tur en kraftigt minskad fordonsflotta, vilket får följdverkningar för alla underleverantörer, från gruvor till tillverkare av bilklädslar.

DE SJÄLVKÖRANDE BILARNA kommer dessutom att hålla sig till de regler som finns och exempelvis inte parkera fel. Så behovet av parkeringsvakter minskar, liksom uniformer för p-vakterna. Och så vidare.

Självklart kommer AI också att spela stor roll för marknadsförare. Genom att samla in och analysera enorma mängder data, skapas beslutsunderlag som är mer exakta än vad som tidigare varit möjligt. Och mycket snabbare.

Vilka ämnen ger mest trafik och flest klick, i en blogg? Eller vilken tid skall man helst göra ett mail-utskick om ett specifikt ämne, till en specifik mål-grupp, för att det säkrast skall bli öppnat och läst?

Magnus Unemyr nämner tre områden, där tekniken redan finns, men kommer att utvecklas mycket och snabbt under de kommande åren; konkurrens-analys, konverteringsomptimering och medieköp.

TEKNIKEN GÖR DET möjligt att följa konkurrenters digitala fotspår, varje steg de tar. Både på dess egna plattformar och i andra sammanhang. Med hjälp av AI kan man analysera konkurrenters aktiviteter, dra slutsatser av detta och förutse förändringar.

Konverteringsoptimering med hjälp av AI är ett om-råde som också erbjuder stora möjligheter. Man kan testa fram hur en landningssida ska se ut för att få så många som möjligt att vilja registrera sig eller köpa.

Ja! Det är en fråga jag ofta missio-nerar om i mina föreläsningar. Skickliga marknadsförare är bra tränade i att ha koll på kunderna, företagets varumärke och de stora trender och strömningar som på-verkar oss. Det vill säga det som ligger till grund för hela företagets existens framåt.

Magnus Unemyr ser stora möjligheter med AI