Trender & Tendenser Maj 2018 - Page 22

D

22 Trender & Tendenser, maj 2018

Kreativt ledarskap:

Avalanche Studios – med ett hav i mitten

Hur skapar man en kreativ gemenskap av drygt 300 medarbetare i knappt 20 olika yrken? Och med Atlanten mitt i alltihopa?

ataspelsbranschen i Sverige expanderar snabbt. 2016 omsatte den 12,5 miljarder och sysselsatte 5  000 personer. Tillväxten

har fortsatt och begränsas egentligen bara av brist på kompetens.

Det är en gränslös bransch och spelare finns över, i stort sett, hela världen.

AVALANCHE STUDIOS ÄR ett av de företag som ut-vecklar spel till konsol och pc (till skillnad mot app-spel, för smarta telefoner och läsplattor).

Verksamheten startades i Stockholm 2003 av Linus Blomberg och Christofer Sundberg. Det stora ge-nombrottet kom 2006 med spelet Just Cause, där hjälten Rico Rodriguez skall rädda en ö-stat från sin diktator. Sen dess har Rico Rodriguez och Just Cause fått två uppföljare. Dessutom har företaget skapat ett antal spel som utspelar sig i olika mil-jöer. Bland annat jaktspelsserien theHunter, som

har över sju miljoner använ-dare.

Spelet Mad Max har man ut-vecklat i samarbetemed Warner Brothers.

2011 öppnade Avalanche Studios också ett kontor i New York.

Idag har företaget 220 medarbetare i Stockholm och 100 i New York.

Nyligen offentliggjordes ett ägarbyte och Egmont-ägda Nordisk Film köper verksamheten.

UTVECKLINGEN AV ETT nytt spel är ett mycket omfattande projekt.

”Det tar mellan tre och fem år att utveckla ett större spel”, berättar företagets vd, Pim Holfve.

Det kräver självklart också stora investeringar. Pim Holfve förklarar att det totalt handlar om hundra-tals miljoner kronor. En del spel utvecklas i samar-bete med förläggare, medan andra är egenfinan-sierade.

För att ta fram ett nytt spel behövs kreatörer med många olika specialistkompetenser.

”I en första konceptfas kan det vara begränsat till

Pim Holfve är vd på Avalanche Studios och har medarbetare på båda sidorna av Atlanten.

Foto: Avalanche Studios