Trender & Tendenser Maj 2018 - Page 21

Trender & Tendenser, maj 2018 21

#tystnadtagning

#visjungerut

#medvilkenrätt

#nustickerdettill

#närmusikentystnar

#imaktenskorridorer

#teknisktfel

#inteförhandlingsbart

#deadline

#tystiklassen

#tystdansa

#timeout

#vardeljus

#akademiuppropet

#sistaspikenikistan

#larmetgår

#sistabriefen

#ickegodkänt

#visparkarbakut

#givaktochbitihop

#vårdensomsvek

#utgrävningpågår

#skiljagnarnafrånvetet

#vikokaröver

#utantystnadsplikt

#metoobackstage

#slådövörattill 

#konstnärligfrihet

#listanärstängd

#orosanmälan

#virivermurarna

#ålandockså

#intedinhora

#utanskyddsnät

#skrattetihalsen

#theshowisover

#underytan

#nödvärn

#killtheking

#hjälpaintestjälpa

#bortabrahemmavärst

#inationensintresse

#obekvämarbetstid

#påvåravillkor

#inteminskuld

#lättaankar 

#sanningenskagöraerfria 

#slutvillkorat

#allmänhandling

#vispelarintemed 

#slutavverkat

#nomore

#youthworktoo

#banaväg

#påminvakt 

#ikulturarbetarnasrum

#ståuppigen

#tystdiplomati

#dammenbrister

#husfrid

#intebättreförr

#rättattbearbeta

#arbetsfel

#berättarnisålyssnarvi

#sistasetet

#psykakut

Ulrika Konstig (#ickegodkänt), Amanda Simonsson (#omniberättarlyssnarvi), Kerstin Dejemyr (#nödvärn)

Emmy Lilliehorn (samordnare av #metoo-uppropen), Ida Kjos (#medvilkenrätt), Ellinor Ekström (#sistabriefen) och

Lina Stenberg (#imaktenskorridorer) tog emot Titanpriset på Guldäggsgalan. De representerade alla de samlade #metoo-uppropen. Foto: Matilda Lahall

om berättelserna samordnades. Trots avsaknad av organisation och befintliga strukturer skapade de tillsammans plattformar så att kollektivet kunde skydda och hjälpa de utsatta. En insats som gjorde att berättelserna som tidigare inte fått berättas äntligen hördes. Och att de hördes tydligt utan att överrösta varandra.

Årets Titanpris delas inte ut till en eller flera namn

givna individer – det hyllar en hel rörelse. De som bildade grupper, ordnade branschupprop och skötte presskontakter. De som hjälpte till att flytta skammen dit den hör hemma och samtalet från deslutna rummen till det offentliga.

Det

var nyskapande

och inspirerande, det bröt konventio-

ner och det skapade nya förutsättningar för hur vi alla kan agera i samhället.”

När Komms ordförande, David Orlic, hunnit ungefär halvvägs i prismotiveringen stod alla i salongen upp och applåderade. Och när Emmy Lilliehorn höll sitt tacktal, var det absolut knäpptyst i den stora festlokalen. En tystnad buren av respekt och insikt om den gemensamma kraft som brutit konventio-ner och skapat nya förutsättningar för hela samhäl-let och en utveckling som inte går att stoppa.

De samlade #metoo-uppropen fick till-fälle att presentera sina förslag till val-löften för Åsa Regnér när hon var jämställdhetsmi-nister.

Foto: Annahita Holmberg

.