Trender & Tendenser Maj 2018 - Page 20

I

20 Trender & Tendenser, maj 2018

#metoo hedrades vid Guldäggsutdelningen

Efter #metoo kan ingen längre blunda för verkligheten. Allt har förstås inte ”ordnat sig” i ett slag. Men de första stegen har tagits och det går inte att vända tillbaka. anden i flaskan.

nternationella medier har uppmärksammat att #metoo-rörelsen har varit speciellt stark i Sverige. Man har förklarat det med att vi ändå

kommit ganska långt, när det gäller jämställdhet i Sverige. Tröskeln för att våga prata är inte lika hög här, som i många andra länder.

”Det stämmer nog. Kvinnokampen har ju pågått länge här. Vi är också vana att organisera oss. Des-sutom har vi en väl utbyggd digital infrastruktur”, säger Emmy Lilliehorn, som är samordnare av #metoo-uppropen.

HON JOBBAR TILL vardags på Effect reklambyrå, men har sedan november också ägnat massor av ideell tid åt Metoo. Tillsammans med Elin Anders-son, som arbetar på pr-byrån Friends Agenda, har hon hållit i trådarna och administrerat samordning-en av alla de upprop som samlat under #metoo. Totalt handlar det om 65 officiella upprop som samarbetar branschöverskridande med till exempel debattartiklar och gemensamma politiska förslag.

”Det startade med att reklamarna och juristerna började hjälpa varandra. Sen har samordningen vuxit fram och vi har samarbetat över gränserna.

Det finns ju så många sakkunniga inom olika områ-den i de olika uppropen. Så vi har försökt synka alla krafter. Det har gjort att vi lyckats få till en del stora träffar och mycket uppmärksamhet från medierna”, berättar Emmy Lilliehorn.

Bland annat har den stora, samlade gruppen träffat tidigare jämställdhetsministern, Åsa Regnér, för att presentera sju förslag på vallöften för henne.

Förra månaden uppmärksammades den samlade #metoo-rörelsen också på Guldäggsgalan, då 2017 års bästa reklam belönades.

Ett av specialprisen som delas ut i samband med Guldäggsutdelningarna är Titanpriset. Det ska be-

löna nyskapande och innovativ kommunikation som inspirerar människor både i och utanför kom-munikationsbranschen. Titanpristagaren ska ha brutit konventioner och skapat nya förutsättningar för hur företag och organisationer kan agera i samhället.

ÅRETS TITANPRIS GICK till de samordnande kraf-terna bakom #metoo, med denna motivering:

”Ibland finns varken verktygen, plattformarna eller ens insikten om att kommunikationen behövs. Men så tänds en gnista.

Det började med sexanklagelser mot en Holly-woodmogul. Och en hashtag för alla som delade liknande upplevelser av övergrepp, trakasserier och diskriminering.

 

Det hade kunnat stanna där, vid en hashtag, ut-spridda berättelser på nätet och artiklar om ank-lagade kändisar. Men i Sverige blev det något myc-ket större. När #metoo-berättelserna började delas här, var det några som förstod att kraften inte låg i de enstaka historierna utan i det samlade vittnes-målet, och att effekten skulle bli så mycket större

Emmy Lilliehorn och Elin Andersson