Trender & Tendenser Maj 2018 - Page 2

U

Trender & Tendenser

Nr 4, 2018

Maj

Trender & Tendenser utkommer

en gång per månad - 10 gånger årligen

Utgivare:

Sveriges Marknadsförbund

Nybrogatan 34

114 39 Stockholm

www.svemarknad.se

Ansvarig utgivare:

Francesca O’Brien Apelgren, vd

Chefredaktör och skribent (där

inget annat anges):

Carin Fredlund

E-post: carin@svemarknad.se

Telefon: 0708 – 805 906

Omslagsfoto: Fredrik Marcus

Prenumeration på Trender & Tendenser

ingår i medlemsavgiften för medlem-mar i Sveriges Marknadsförbund samt för medlemmar i de lokala marknads-föreningarna.

Prenumeration: En helårsprenumera-tion (10 utgåvor) till icke medlemmar kostar 2 500 kronor + moms.

Access till digital artikelarkiv: 2 500:-

Kombination arkiv och tidning: 4 000:-

Klicka här för mer information eller för

att beställa en prenumeration.

Lösnummer: 195 kronor + moms

2 Trender & Tendenser, maj 2018

tveckling har alltid mötts av både entusiasm och oro. Elektrifieringen skrämde många en gång, även om vi idag har svårt att tänka oss ett liv utan alla de maskiner

och apparater som är så naturliga delar av vår vardag.

Artificiell Intelligens kommer att driva fram förändringar i samhället, som kan jämföras med den industriella revolutionen, konstaterar Magnus Unemyr, i Trender & Tendenser denna gång. Han visar hur AI används allt mer i marknadsförarnas jobb.

Digitaliseringen har redan påverkat branschen kraftigt. Boh-mans Nätverk, som tidigare studerat marknadsorganisationer-nas framtid, har nu också undersökt framtiden för kommuni-kationsbyråerna och deras samarbete med varumärkesägarna. Rapporten ”Framtidens Byrå” presenterades härom veckan.

”Framtidens Byrå” konstaterar, precis som Magnus Unemyr, att en del jobb kommer att tas över av AI. Bohmans studie pekar ut några av de yrkesroller som kan vara på väg bort. Men det ger istället större utrymme för och behov av kreativa och humanis-tiska kompetenser.

En yrkesroll som inte kommer att försvinna är designern. Förpackningsdesign, exempelvis, måste göras av specialiserade, kompetenta kreatörer som förstår människors drivkrafter. En hel del av innehållet av tidningen denna gång handlar om design; det språk som talar direkt till människors känslor, utan att ta omvägen över hjärnan.

Detta, och mycket mer i maj-utgåvan.

Trevlig läsning!

Carin Fredlund

Dark Social

Heldagskurs den 31 maj

Anmäl dig här!