Trender & Tendenser Maj 2018 - Page 14

14 Trender & Tendenser, maj 2018

P

Nästan inget var heligt, när Panduro skulle gå från 60-talspyssel till modernt kreativt skapande.

Panduro - från hobby till kreativitet

anduro har sitt ursprung i Danmark, där spanskättade Carlo Panduro började tillverka souvenirer och smycken i liten skala efter kriget. Det utvecklades dock ganska snart till

ett litet familjeföretag och i mitten av 50-talet öpp-nades den första butiken i Köpenhamn. 1962 kom förtaget till Sverige och här ligger idag huvudkon-toret.

Företaget ägs och drivs fortfarande av familjen Panduro, men har vuxit till Europas ledande företag för kreativt hobbymaterial och har 103 butiker i sex länder, samt en omsättning som närmar sig miljar-den.

FÖR ETT PAR år sedan insåg man dock att man be-hövde uppdatera varumärkets position och profil och Designkontoret Silver fick i uppdrag att ta med Panduro in i framtiden. Både när det gällde posi-tion och form.

”Panduro är ett bra exempel på hur en designbyrå jobbar idag: vi tar ett helhetsansvar för varuärkes-utvecklingen, från insikter som grund för en varu-märkesstrategi till kommersialisering och genom-förande med design”, säger  Ulf Berlin, en av Silvers grundare.

Han berättar också att ingenting egentligen var he-ligt och omöjligt att ändra på, frånsett namnet.

MAN INSÅG ATT det inte längre skulle handla så mycket om att sälja hobbyprylar, utan om att vara en kreativ partner för människor som vill utveckla sina egna idéer och sitt eget skapande.

Positionen blev skärningspunkten mellan kunder-nas kreativitet och butikernas breda sortiment och medarbetarnas expertis.

”Insikterna visade tydligt att Panduros kärnmål-