Trender & Tendenser Maj 2018 - Page 12

”Vårt samarbete med arkitekterna inleddes redan vid uppstart av projektet och vi förde sedan

en löpande dialog under hela projektet, för att säkra att arkitektur och design drog åt samma håll”, berättar Bjarne Otterdal, som tillägger:

”Redan vid vårt uppstartsmöte skapades en tydlig samsyn på varumärkets riktning och detta gjorde att grunden till identiteten sattes ganska snabbt. Därefter ägnade vi väldigt mycket tid på att jobba vidare på detaljer och säkra implementeringen i alla kanaler.”

BJARNE OTTERDAL KONSTATERAR att man som varumärkesbyrå ofta kommer in i processer mycket tidigt. Inte sällan innan det finns varken namn, varumärke eller en helt definierad produkt, varu-märke, tjänst eller erbjudande på plats.

”Vår roll blir ju sedan att hjälpa kunden att forma alla dessa delar. När det här samarbetet inleddes var hotellet en byggarbetsplats vilket såklart ska-par utmaningar, och en hel del saker kring innehåll och upplevelse formades under själva processen. Men i de fall när vi får möjlighet att komma in väldigt tidigt i processen finns det unika möjlig-heter att påverka hela varumärkesupplevelsen och på detta sätt blir ju dessa uppdrag självklart alltid extra intressanta”, säger Bjarne Otterdal.

Hobo har en stark prägel av urban, kreativ miljö och den grafiska identiteten är väldigt inspirerad av Stockholmsmiljöer. Logotypens former är exem-pelvis hämtade från fyra välkända landmärken i Stockholm.

EN LITE SPECIELL utmaning för Identity Works var det faktum att byrån samtidigt arbetade med att utveckla varumärket för syster- och grannhotellet At Six.

”Det var viktigt att dessa både hotell utvecklades med helt egna identiteter med unika positioner och profiler”, understryker Bjarne Otterdal.

Hur väl man lyckades med det, framgår med all önskvärd tydlighet redan på de två hotellens hemsidor.

Identity Works arbete med Hobo belönades med Svenska Designpriset 2017.

N

12 Trender & Tendenser, maj 2018

"För vem drabbar det om vi tar fel beslut? Jo det drabbar oss själva. Familjen. Det vi byggt upp. Det är ingen inhyrd vd som får skulden och sparken. Samt ett rejält avgångsve-derlag, innan han kan gå vidare.”

.

Hobo - design...