Trender & Tendenser Maj 2018 - Page 10

017 öppnade livsstillshotellet Hobo vid Brunkebergstorg i centrala Stockholm.

Kvarteren har under senare år genomgått en om-fattande ombyggnad och uppfräschning. Bland an-nat har shoppingcentret Gallerian fått en total an-siktslyftning.

Det som tidigare var Swedbanks K-märkta huvudkontor, förvärvades av Nordic Choice, som etablerat två hotell, med mycket olika profil, samt ett par restauranger.

IDENTITY WORKS FICK uppdraget att arbeta med Hobos form och byråns ledare, Bjarne Otterdal, menar att det är ett tydligt exempel på när design används för att skapa en genomtänkt helhets-upplevelse i alla kanaler, inte minst upplevelsen i det fysiska rummet.

Byrån samarbetade med den prisbelönta arkitekt-firman Studio Aisslinger från Berlin, som här gjorde sitt första svenska uppdrag. Det nära samarbetet mellan de båda innebär också att varumärkesupp-levelsen går igenom i alla delar av hotellet.

Projektet inleddes våren 2015, två år innan hotellet öppnade i fjol.

10 Trender & Tendenser, maj 2018

2

Hotell Hobo är ett exempel på hur Identity Works arbetar med design i alla kanaler.

Hobo - design för helhetsupplevelser