Trender & Tendenser Maj 2018 - Page 26

26 Trender & Tendenser, maj 2018

Ett område, där man inte ser någon enorm expansion är e-handeln, även om många väntat länge på att den ska öka kraftigt.

SYSTEMET KAN BYTA färger, bilder, knappar och kombinera i all oändlighet, för att finna den design som fungerar bäst.

”Den stora, dramatiska skillnaden med AI i mark-nadsföringen, är att man blir datadriven, istället för att gå på magkänslan. Man kan ta reda på vad som verkligen stämmer”, konstaterar Magnus Unemyr, som just nu håller på att skriva färdigt en bok om AI i marknadsföringssammanhang.

Många oroar sig för att AI ska ta över marknadsfö-rarnas och kommunikatörernas jobb. Men Magnus Unemyr menar att AI istället kommer att göra arbe-tet både roligare och effektivare.

”Det som blir kvar är ju det kreativa och strategiska arbetet”

Processkonsulterna Peter Lundberg och Kaj Johansson på Kapero, berättade i Trender & Ten-denser i november 2016 att mindre än fem procent av marknadsavdelningarnas jobb är kreativt eller rör kreativitet. Resten är ren administration. Dess-utom följer man inte heller upp hur man spenderat sina resurser.

NÅGOT SOM VERKLIGEN talar för nyttan av att an-vända AI i större utsträckning.

”Inom marknadsföringen kommer AI att byggas in överallt. Vi kommer inte ens att märka det”, förkla-rar Magnus Unemyr.

I många fall handlar det om färdiga programvaru-lösningar, där man bara behöver kryssa i en ruta, för det man vill automatisera, exempelvis för att opti-mera sändtiden för ett mailutskick. Mer avancerade, företagsspecifika system, kommer självklart att behöva specialkonstrueras.

AI handlar ju om hur människor beter sig. Med Internet of Things blir nästa steg att ta reda på hur maskiner beter sig och få dem att kommunicera med varandra.

ÄVEN DÄR HAR utvecklingen redan startat, men kommer att accelerera snabbt. 2020 räknar man med att 50 miljarder apparater är uppkopplade till internet. Och till 2025 förutspår McKinesy att det handlar om en triljon uppkopplade apparater! Det finns mängder med funktioner som apparaterna kan utrustas med och kommunicera mellan varandra.

”Säg att det sitter kullager i ett vindkraftverk och det skickar en signal, när det börjar bli utslitet, så man kan stänga av vindkraftverket i tid och byta kullager”, föreslår Magnus Unemyr.

Amazon är ett av de stora företag som arbetar med Internet of Things i praktiken. I USA jobbar de med automatleveranser av en mängd dagligvaror till abonnemangskunder. Små fysiska ”köp-knappar” med inbygg wi-fi skickar beställning direkt till Amazon.

DET KAN EXEMPELVIS handla om tvättmedel. Abon-nenten har en köp-knapp på tvättmaskinen. När tvättmedlet börjar ta slut, klickar man på knappen, en order går direkt till Amazon och tvättmedlet levereras hem till dörren. I ett nästa steg har tvätt-maskinen en inbyggd funktion, som känner av hur mycket tvättmedel som förbrukas och räknar ut när det är dags att beställa nytt.

”Problemet för marknadsföraren är då förstås hur jag ska marknadsföra mitt tvättmedel, när tvätt-maskinen är programmerad att beställa konkurren-tens produkt”, funderar Magnus Unemyr.

På Magnus Unemyrs hemsida www.unemyr.com finns en mängd information om AI, både inom marknadsföring och i andra sammanhang.

AI: en ny ...