Trender & Tendenser Maj 2018 - Page 24

”Genom våra Crafts får vi feedback och input i pro-jekten. Det ska också bidra till driv och uppmunt-ran”, säger Åsa Wilson som tillägger att man även får viktig feedback från spelarcommunityn utanför företaget och har en ständig dialog med den.

DET HAR TILL och med hänt att man anställt per-soner från spelarcommunityn.

”När man kommer som ny till företaget, får man en mentor, som ska hjälpa till att ta den nyanställda in i sin roll. Dessutom har man en Buddy, en kultur-bärar-mentor, som helst skall vara verksam i ett annat Craft”, berättar Åsa Wilson.

Hon återkommer gång på gång till betydelsen av

en tydlig företagskultur och det coachande och stöttande ledarskap man strävar efter. För att uppnå detta har man också ett internt ledarskaps-program som skräddarsys efter behoven.

AMBITIONEN ÄR ATT upplevas som ett före-tag, trots att det är många mil och ett helt hav emellan de två enheterna. Man har ett ständigt utbyte mellan de två kontoren, och ett arbetsteam i Stockholm arbetar hela tiden direkt mot New York. Videomöten och chatverktyg är viktiga redskap.

”En gång per kvartal har vi jättemöten, via video-skärm. Men vi reser också ofta mel-lan”, säger Åsa Wilson.

Det gör man både för att hålla samman kul-turen och för själva upplevelsen.

Åsa Wilson kan konstatera att personalomsätt-ningen är låg. Vissa som slutat, väljer att komma tillbaka.

”Sen några år firar vi dem som arbetat tio år i före-taget. Vi har en bra dynamik mellan nyutexamine-rade studenter och veteranerna i företaget. Men det kräver förstås att man är öppen och har en hög förändringskraft. Det är viktigt, för det här är en väldigt konkurrensutsatt bransch och vi behöver ständigt utmana oss själva”, sammanfattar Åsa Wilson.

24 Trender & Tendenser, maj 2018

.

Avalanche Studios...

Spelserien theHunter (ovan) tar oss med ut i skogen på jakt. Där gäller det att kunna läsa spår och ljud och förstå skogens signaler.

Just Cause (nedan) var spelet som blev genombrottet för Avalanche Studios. Det kom hösten 2006 och har fått flera efterföljare.