Trender & Tendenser Juni 2017 | Page 21

tala om anti-age och att kvinnor måste se unga ut.

”Allt det här är förstås mycket bra. Men det finns en gräns, tycker jag."

"Dove har ältat kvinnors dåliga självkänsla i evighet nu. ’OK, you’ve made your point’, skulle jag vilja säga. "

"Nu vet vi det. Nu går vi vidare och sätter fokus på något som stärker kvinnor snarare än närmast cementerar deras dåliga självkänsla ”, tycker Christina Knight.

HON MENAR ATT det varit alldeles tillräck-ligt med kampanjer som ”Dörrarna” (Där fler kvinnor väljer att gå in genom dörren för ”alldagliga” än den för ”vackra”) eller ”Sketches” som visar hur mycket vackrare omvärlden beskriver en kvinna än hon gör själv.

”Jag längtar efter reklam som är uppmuntrande och ger kraft. Som visar kvinnor som är härliga, starka förebilder”, säger Christina Knight och pekar på Chevrolets Silverado-film ”Her horse” eller H&M:s ”She’s a lady” som bra exempel.

”Det är filmer som ägnar sig åt att stärka kvinnor. Det skulle jag vilja se mycket mer av. Men allra helst skulle jag vilja se lite mer inkluderande reklam. Reklamen har ett extremt fokus på att vara kvinna. Jag vill se mer humvertising – human advertising, reklam som fokuserar på vad det innebär att vara människa, oavsett kön, hudfärg eller kultur!”

Trender & Tendenser, juni 2017 21

Femvertising på Doves sätt: "Real Beauty" lanserades 2004, med filmen Evolution. Hygienserien ProAge kom några år senare.

Filmer som Doors och Sketches är andra exempel på Doves Real Beauty-kampanjer.