Trender & Tendenser Januari 2020 - Page 4

4 Trender & Tendenser, januari 2020

Årets mottagare av den prestigefyllda utmärkelsen Årets Marknadsföringsbok 2019 blev  författarna  Hermann Simon, Andreas Jonason och Felix Mörée  som skrivit boken 

Ta betalt – Hur pris påverkar allt.

Förlag Mondial

   

Juryns motivering ;

"Som Årets Marknadsföringsbok 2019 har juryn utsett boken ”Ta betalt – hur pris påverkar allt” av Hermann Simon, Andreas Jonason och Felix Mörée. Författarna beskriver på ett tydligt sätt med många relevanta exempel prisets effekt och betydelse för en verksamhets affär. Juryn uppfattar att boken ger ett bidrag till hela affärsmannaskapsområdet, dvs. kunskaper och kompetenser för att bedriva effektiva affärsverksamheter. Boken är lättläst och överskådlig och det är juryns uppfattning att den erbjuder värdefulla insikter oavsett läsarens bakgrund och roll".

Foto Carina Englundh