Trender & Tendenser Januari 2020 - Page 20

20 Trender & Tendenser , januari 2020

I detta nummer av Trender & Tendenser svarar Claes Åberg , Kommunikationschef på Trygghetsrådet, på frågor från Sveriges Marknadsförbunds VD, Francesca O'Brien Apelgren

20 FRÅGOR

Forskarföreläsning med

Carl Folke och förmiddagste hos Svenskt Tenn

Tisdag, 11 februari, 2020 kl 09:00 - 10:30

Vi träffar Carl Folke föreståndare för Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi vid Kungliga Vetenskapsakademien och professor vid Stockholm Resilience Centre, Stockholms Universitet.

Program

Hur kan man bli en bra konsument i en värld som präglas av miljöhot?

Vår konsumtion ger ett stort fotavtryck I en värld där det mesta tillverkas på andra sidan jordklotet är det svårt att kontrollera hur saker blir till. Sverige är ett litet land och har därför, globalt sett, en relativt liten påverkan på klimatförändringar och andra miljöhot. Men vår konsumtion ger ett stort fotavtryck och mindre och mer medveten konsumtion är ett effektivt sätt att som individ hjälpa till att mildra miljöutmaningarna.

 

En ny geologisk epok – Synliggör naturkapitalet ekonomiska värde
Enligt forskningen håller vi på att gå in i en ny geologisk epok, antropocen, människans tidsålder på jorden. En epok då det mänskliga trycket på planeten utgör en global kraft för förändring av jordens biofysiska system som är jämförbar med de geologiska krafterna under jordens hela historia. Idag är det alltså vi människor som utmanar själva grundvalarna för hur jorden fungerar, grundvalar som vår välfärd vilar på. Därför är det hög tid att synliggöra naturkapitalets ekonomiska värde.

Från tillväxt till framväxt
Allt fler ändrar konsumtionsmönster. På Beijerinstitutet används hellre begreppet framväxt än tillväxt. Framväxt handlar om att nya tankar ofta växer fram från ingenstans. Faktum är att det ofta räcker med att en handfull människor har ett nytt perspektiv på en fråga för att en förändringsprocess ska starta. Även en liten förtrupp kan få att en given struktur att börja skaka i grundvalarna.

Till forskarföreläsningnen njuter vi av förmiddagste i vacker miljö med slående utsikt över Nybroviken i Stockholm hos Svenskt Tenn.

Dag: 11 februari 2020
Tid: kl 09.00 – 10.30
Plats: Svenskt Tenn, Strandvägen 5, Stockholm

Anmälan [email protected]

Läs mer på svemarknad.se