Trender & Tendenser Januari 2020 | Page 21

Trender & Tendenser, september 2018 13

Det är en sån tillfredställelse när vi lanserar en förändring i webbutiken och vi ser i datan och hör från kun-derna att de tycker det är bra. Sam-ma sak gäller när vi testar nya ar-betssätt och processer och vi ser att vi jobbar smartare och effektivare.

Högst upp på listan ligger att åka till Chengdu i Kina och besöka panda-centret där, Kerala och Andaman islands i Indien,  Borneo för att dyka på Sipadan och till Thailand bara för att äta pad thai och dricka ananas-juice på stranden.

Trender & Tendenser, januari 2020 21

Foto pressarkiv Svenskt Tenn