Trender & Tendenser Februari 2018 | Page 20

F

S

20 Trender & Tendenser, februari 2018

Än kan vi lära mycket av revolutionen

Vi behöver en ny, kreativ revolution. Då finns mycket att lära av den förra. Om varför och hur den utvecklades. Vad den skapade och vilka resultat det gav.

Högst upp på listan ligger att åka till Chengdu i Kina och besöka panda-centret där, Kerala och Andaman islands i Indien,  Borneo för att dyka på Sipadan och till Thailand bara för att äta pad thai och dricka ananas-juice på stranden.

orskning och empiri har, gång på gång, visat att högkreativ reklam är effektivare än an-nan. 12 gånger så effektiv, för att vara exakt.

Men riktigt bra, kreativ reklam får allt mindre ut-rymme idag. Då blir resultaten också sämre.

Det har britterna Les Binet och Peter Field konsta-terat efter att ha studerat 30 års bidrag i brittiska Advertising Effectiveness Awards, samt 20 årgångar av the Gun Report (som följer upp resultaten av 45 olika kreativa tävlingar över hela världen). I novem-ber 2016 publicerade Trender & Tendenser Binets och Fields larmrapport om hotet mot den kreativa reklamen.

DÄR FRAMGICK ATT reklamens möjligheter försäm-rats kraftigt på senare år, bland annat på grund av krympande budgeter, otålighet, kortsiktighet och ensidigt fokus på snäva, sociala plattformar.

Den bästa, kreativt belönade reklamen är fortfaran-

de mest effektiv. Men medan den tidigare skapade 12 gång-er så stor marknadstillväxt, har de försämrade förutsättningar-na, inneburit att den idag bara ger 6 gånger så stor utväxling. Det är i och för sig inte så illa. Men bara hälften mot hur det skulle kunna vara.

Det är nog dags för en ny, kreativ revolution. Av samma skäl som förra gången: för att få bättre ef-fekt, till lägre kostnad. Så enkelt är det.

ETT BRA SÄTT att starta en ny revolution, är att lära av den förra. En ny bok, med titeln ”Öga mot Öga -med den kreativa revolutionen i svensk reklam” kan då tjäna som vägledning.

Boken är skriven av Lars Falk, Claes Bergkvist och Kurt Lundkvist, tre kreatörer som själva var aktiva som svensk reklams frontsoldater på 60-talet och framåt. De har samlat sina erfarenheter och en stor mängd reklam från mitten av 1950-talet och 50 år framåt för att illustrera hur det gick till och såg ut under decennierna.

Det handlar inte om tre veteraner som nostalgiskt delar med sig av sina minnen, utan om kunskap och inspiration. Gnistor som ska tända skapandets eldar i dagens och morgondagens kreatörer och mark-

Kurt Lundkvist, Lars Falk och Claes Bergkvist har samlat en mängd exempel och fakta om den kreativa revolutionen på 60-talet och framåt. Vad som låg bakom, hur det gick till och vilka effekter den gav. Lärdo-mar att dra nytta av fortfa-rande. Foto: Åke Hedström