torosolga100.pdf Jul. 2014 - Page 3

Az olimpiai keret edzésén Kedves Törös Kisasszony! … E szavakkal szólította meg egy debreceni tornaverseny után Olga nénit – aki ekkor már a válogatott keret tagja volt – dr. Szukováthy Imre, a TF igazgatója, és kérte, hogy ismét adja be felvételi kérelmét. Olga néni előbb dacosan azt felelte „majd meglátja”. Természetesen a kérés jól esett, beadta kérelmét és felvették a TF-re. TF hallgatóként vett részt az olimpián.