torosolga100.pdf Jul. 2014 | Page 12

1945-öt követően előbb a középfokú, majd 1959-től a Felsőfokú Óvónőképző Intézetben tanított, mely országosan kiemelt intézet lett. Az intézet funkciója az évek során változott, de mindig a pedagógus képzés volt a fő profilja. Kutatta és kidolgozta az óvodás korú gyerekek testnevelésének legalkalmasabb módszerét. E körben több tanulmányt, jegyzetet és könyvet írt „Az óvodai testnevelés oktatás módszertana” címmel. Módszerei nem csak Magyarországon, hanem határainkon kívül is követőkre találtak. 35 évi tanítás után 1974-ben ment nyugdíjba. Jelenleg ő a Magyarországon élő olimpia helyezettek legidősebbje. Ő maga nem kereste a nyilvánosságot, de a média is csak ritkán, egy-egy olimpia alkalmával kereste meg. Ilyenkor szívesen emlékezett a berlini olimpiára és Kecskemét sportjára, tanítványaira. Tanítványait, sportolóit hűségre, alázatra, kitartásra, egymás megbecsülésére, segítésére, haza- és családszeretetre tanította. Tanítványai nyugdíjazását követően is rendszeresen fordultak hozzá tanácsért, segítségért. Sinkó Magdi, Törös Olga néni és Szénási Ili