Tikkun America RESTORE Magazine Issue 15 Cheshvan | November 2022

restore

T I K K U N A M E R I C A
Issue 15 | Cheshvan | November 2022

C H A Z A K V ’ E M A T Z

Strengthened to Finish Strong

P R O V O K I N G I S R A E L T O J E A L O U S Y

Burning with Zeo

G E T I N T H E W O R D D A I L Y

The Bible and My Personal Why ’ s

S E V E N W A Y S M E S S I A N I C J E W S F U L F I L L T H E I R I R R E V O C A B L E C A L L I N G

Part 2