Tikkun America RESTORE Magazine Issue 14 Tishrei | October 2022

restore

T I K K U N A M E R I C A
Issue 14 | Tishrei | October 2022

A D E E P E R U N D E R S T A N D I N G O F T H E F A L L F E A S T S O F T H E L O R D

Yeshua in the High Holy Days

Y O U G E T T O J U S T S H O W U P

God ' s Arms Wide Open

G O S P E L C H E C K

An Honest Look at our Calling in Messiah

S E V E N W A Y S M E S S I A N I C J E W S F U L F I L L T H E I R I R R E V O C A B L E C A L L I N G

Part 1