Thon Holding Thon Holding | Page 5

THON HOLDING | ÅRSBERETNING 2017 Nøkkeltall 2017 2016 2015 Driftsinntekter 7 022 6 462 5 949 Driftsresultat 1 268 1 231 1 039 307 311 323 1 092 888 836 Bokført egenkapital 9 791 8 856 8 096 Bokført egenkapitalandel 42 % 41 % 41 % 23 110 21 765 19 881 Netto kontantstrøm fra drift 1) 1 466 1 299 1 022 Likviditetsreserver 2) 4 004 2 099 3 239 Avdrag neste 12 mnd 2 968 2 627 2 460 Netto rentebærende gjeld / Netto kontantstrøm fra drift 6,7 7,1 8,5 Rentedekningsgrad 3) 5,7 5,4 4,3 10 521 10 292 9 331 Andel valutalån 34 % 39 % 31 % Løpetid lån (år) 2,6 2,2 2,8 Rente per 31.12 2,84 % 3,22 % 3,61 % 57 % 50 % 59 % Netto investeringer 1 131 2 622 1 245 Leieinntektsnivå 4) 2 300 2 200 2 100 1 % 1 % 1 % 18 985 18 284 16 926 11 338 11 610 11 482 RevPAR (Inntekt per tilgjengelige rom) (kroner) 516 477 476 Rompris (kroner) 891 837 835 58 % 57 % 57 % Millioner kroner RESULTAT Netto rentekostnader Resultat før skatter SOLIDITET Sum eiendeler LIKVIDITET FINANSIERING Rentebærende gjeld Rentesikring (over 1 år) EIENDOM Ledighet Bokført verdi eiendomsportefølje HOTELL 5) Hotellrom Belegg 1) Netto kontantstrøm fra driftsaktiviteter - Endring i arbeidskapital 2) Bankinnskudd o.l. + Ubenyttede lånerammer 3) (Driftsresultat + Ordinære avskrivninger/nedskrivninger) / Netto rentekostnader 4) Inkluderer markedsleie ledige lokaler 5) Thon Hotels 5