TheFair 2019 Third Edition | Page 9

UN city in Copenhagen
HVAD KAN VI BRUGE VERDENSMÅLENE TIL ?

Til forskel fra tidligere mål , handler de 17 verdensmål ikke kun om udviklingslandene , men også om lande som for eksempel Danmark . Det gør , at vi også må spørge os selv , hvad vi kan gøre for at sikre en bæredygtig udvikling i vores del af verden . Ingen kan løse det hele selv . Det handler om , at vi løfter i flok .

For Aktiv Guld er verdensmålene gode at bruge til at få klarlagt , hvad vi allerede gør indenfor bæredygtighed . De er også gode at bruge til en fælles snak om , hvor og hvad vi vil fokusere på , for fremover at blive endnu bedre til det .
Det handler om at være realistisk omkring , hvad vi vil bidrage med i forhold til , hvad vi kan bidrage med . Hvad vil vi prioritere at arbejde med ?
Det er derfor , at vi i denne udgave af The Fair har fokus på verdensmålene , og et udvalg af de produkter , som vi fører , og mener har en bæredygtig profil .
HOW CAN WE USE THE GLOBAL GOALS ?

In a departure from previous goals , the 17 Sustainable Development Goals concern not only developing countries , but also countries such as Denmark . This means that we also have to ask ourselves what we can do to ensure sustainable development in our part of the world . Nobody can do everything on their own . We need to work together .

For Aktiv Guld , the global goals are good to use in order to clarify what we already do with regard to sustainability . They are also good to use as the basis for a discussion of where and what we will focus on in future in our efforts to do an even better job .
This means being realistic in terms of what we wish to contribute as opposed to what we can contribute . Where will our priorities lie ?
This is why in this edition of The Fair we ’ ve turned our attention to the global goals and a selection of the products which we carry and which we regard as having a sustainable profile .
9 THE FAIR Summer 2019 www . aktivguld . com