TheFair 2019 Third Edition | Page 8

THE 17 GOALS

Bæredygtighed er et ord , som man hører tit . Spørgsmål , der typisk stilles , handler om , hvordan vi kan leve samt forbruge og producere bæredygtigt . Ja , hvad bæredygtighed i det hele taget betyder . Det kan være svært at vide , hvor man skal starte , hvis man som enkeltperson eller virksomhed gerne vil handle bæredygtigt .

Et godt sted at starte er at se på de såkaldte verdensmål , som FN vedtog i 2015 . De 17 verdensmål fremhæver nationale udfordringer med regionale og globale konsekvenser , som det enkelte land har svært ved få hold på alene .
Verdensmålene tager i store træk udgangspunkt i at afskaffe sult og fattigdom , reducere ulighed , sikre god uddannelse og bedre sundhed , sikre anstændige jobs og sikre bæredygtig økonomisk vækst . De handler om at gøre verden til et bedre sted ved at støtte en god , bæredygtig udvikling .
De 17 verdensmål er nemme at gå til og nemme at arbejde med .

Sustainablity has become a familiar word . Questions typically focus on how we ’ re able to live , consume and produce in a sustainable manner ! In fact , the very essence of sustainability . It can be difficult to know where to start if as a private individual or a company you wish to act in a sustainable manner .

A good place to start is to consider the so-called global goals that the UN adopted in 2015 . These 17 Sustainable Development Goals highlight national challenges with regional and global consequences which individual countries find it difficult to deal with alone .
The UN ’ s Sustainable Development Goals are based on eliminating hunger and poverty , reducing inequality , ensuring quality education and better health , ensuring decent work and guaranteeing sustainable economic growth . They are designed to make the world a better place by supporting good , sustainable development .
The 17 global goals are easy to understand and easy to work with .
8 THE FAIR Summer 2019 www . aktivguld . com