TheFair 2019 Third Edition | Page 19

CERTIFIED COURSES BY AKTIV GULD A / S

CERTIFICEREDE KURSER

Aktiv Guld har i snart to årtier afholdt kurser efterspurgt af professionelle og folk med interesse i branchen . Det er vigtigt for os at holde fast i traditionelle håndværksmetoder og -teknikker, ligesom vi gerne vil være med til at styrke branchen med videreuddannelse og holde den opdateret med nye teknikker og teknologier .

I foråret havde Aktiv Guld fulde huse på vores klassiske fattekursus og på vores GRS fattekurser . Der var kursister fra store dele af Danmark , såvel som fra mange af de nordiske lande , som vi handler med til dagligt . Det var som altid en fornøjelse at se , hvordan kursisterne skaber et fagligt fællesskab og netværk , erfaringsudveksler , videregiver færdigheder og inspirerer gensidigt med deres engagement og entusiasme .
Aktiv Guld har i snart to årtier været vært for kurser og seminarer efterspurgt af branchen .
Det er altid med udgangspunkt i at styrke håndværket med tilførsel af nye teknikker og teknologier . Med deltagere fra de Nordiske lande og Europa knyttes nye venskaber og netværk til fælles inspiration .
GRS Håndgraveringskursus Som det eneste firma i de nordiske lande tilbyder Aktiv Guld et professionelt 5-dages graverings kursus i samarbejde med GRS .
Man lærer de grundlæggende håndgraveringsfærdigheder i venlige og organiserede omgivelser . Ved hjælp af GRS-udstyr studeres og udføres de grundlæggende graveringsteknikker på en række metaller .
CERTIFIED COURSES

For almost two decades , Aktiv Guld has held courses requested by professionals and people with an interest in the industry . It ’ s important for us to maintain traditional methods and techniques of craftsmanship , in addition to the fact that we wish to boost the industry with further training and keep it up to date with new techniques and technologies .

This spring , Aktiv Guld ’ s classic stone-setting course and our GRS stone-setting courses were fully subscribed . Participants attended from all over Denmark and from many of the Nordic countries with which we do business on a daily basis . As always , it was great to see the participants on the course creating a professional community and network , exchanging experience , passing on skills and ensuring mutual inspiration through their commitment and enthusiasm .
For almost two decades , Aktiv Guld has hosted courses and seminars that have been in demand by the industry .
These courses are always based on boosting craftsmanship and introducing new techniques and technologies . With participants from Scandinavia and Europe , new friendships are made and networks established for joint inspiration .
GRS course on engraving by hand As the only firm in Northern Europe Aktiv Guld offers a professional 5-day engraving course in partnership with GRS .
On the course you learn fundamental hand-engraving skills in friendly and organised surroundings . GRS equipment is used to study and perform basic engraving techniques on a number of metals .
19 THE FAIR Summer 2019 www . aktivguld . com