TheFair 2019 Third Edition | Page 17

COURSES AND SEMINARS Fall 2019 - Spring 2020

For more details visit www . aktivguld . com
FATTEKURSUS
På vores populære fattekursus får du mulighed for at dygtiggøre dig inden for de klassiske fatteteknikker .
GRS - GRAVERING
Den svære disciplin kræver mange års træning . På kurset får du styr på den grundlæggende lære .
GALVANOTEKNIK
Bliv klogere på den galvaniske proces . Kurset kombinerer både teori og praksis
STONE-SETTING COURSE
On our popular stone-setting course , you
have the opportunity to acquire skills within the classic stone-setting techniques .
GRS - ENGRAVING
This difficult discipline requires years of
training . The course provides an insight into the basic skills .
ELECTROPLATING
Learn more about the electroplating
process in a course that offers a combination of theory and practice .
TEGNEKURSUS
Lær at formidle dine idéer overfor kunder eller kolleger visuelt gennem frihåndstegning .
GRS-FATTEKURSUS
5-dags kursus hvor du bliver trænet af certificerede GRS-undervisere i forskellige fatteteknikker med GRS trykluftssystemet .
PUK-SEMINAR
Koncentreret endagsforløb med introduk- tion til PUK-systemet samt tips og tricks til de daglige svejseopgaver .
DRAWING
Learn to present your ideas visually to customers or colleagues through free-hand drawing .
GRS STONE-SETTING
5-day course in which you ’ ll be trained by certified GRS instructors in stone-setting techniques featuring the GRS compressed air system .
PUK-SEMINAR
Concentrated one-day course featuring introduction to the PUK system , in addition to tips and tricks concerning everyday welding tasks .
17 THE FAIR Summer 2019 www . aktivguld . com