TheFair 2019 Third Edition | Page 29

“ LAB GROWN ” DIAMONDS ?

Det er fascinerende og helt fantastisk , at diamanter er ældre end livet på jorden . De fleste er skabt for mere end 3 milliarder år siden . Diamanter er sjældne og bliver det stadig mere og mere , da der ikke findes flere nye udvindingssteder . Man udvinder fra de samme mine områder , men med bedre teknikker . 2017 var et rigtig godt år for diamantsælgere , især med en afsætning på knap 60 % til Millennials ( født mellem 1980 og 2000 ) og det på trods af , at de udgør ca . en fjerdedel af befolkningen . Undersøgelser viser , at Millennials søger produkter , som er autentiske , sjældne og smukke – et godt grundlag for den naturlige diamant .

Laboratoriefremskabte diamanter har de samme fysiske og kemiske egenskaber som naturlige diamanter , men de er ikke identiske . De fleste produceres på fabrikker i Asien - som Kina , Indien og Singapore - og sælges ofte som ” eco-venlige ”, men i skrivende stund er der endnu ikke fremvist dokumentation for deres klima- , miljø- eller produktionsmæssige fordele . Den manglende dokumentation afholder nogle forbrugere fra at købe syntetiske diamanter på trods af , at priserne er stærkt faldende i takt med den øgede produktion . At fremstille syntetiske diamanter er en krævende proces , der kræver høje temperaturer og vand til nedkøling . Det er derfor , at de kommer på markedet omkring 100 år efter syntetiske safirer og rubiner .
Aktiv Guld sælger naturlige diamanter , som er handlet hos leverandører , som følger den standard , der er opstillet af World Federation Code of Principles ( WFCOP ), og som er godkendt af World Federation of Diamond Bourse .

It ’ s fascinating to think that diamonds are older than life on Earth , with the majority being created more than 3 billion years ago . Diamonds are rare and are becoming increasingly so , as no new mining locations are being discovered . Instead , diamonds are recovered from existing mine areas , but using better techniques . 2017 was a really good year for diamond sellers , in particular in terms of sales of almost 60 % to so-called Millennials ( the generation born between 1980 and 2000 ), despite the fact that they make up a quarter of the population . Studies reveal that Millennials are looking for products that are authentic , rare and beautiful – a good basis for the natural diamond .

Diamonds produced in the laboratory have the same physical and chemical properties as natural diamonds , but they ’ re not identical . The majority are produced at factories in Asia – e . g . China , India and Singapore – and are often marketed as “ eco-friendly ”, although their benefits in terms of the climate , environment or production have yet to be fully documented . This lack of documentation dissuades some consumers from buying synthetic diamonds , despite the fact that prices are falling rapidly as production is stepped up . Producing synthetic diamonds is a demanding process that requires high temperatures and water for cooling . This explains why their entry onto the market lags behind that of synthetic sapphires and rubies by around 100 years .
Aktiv Guld sells natural diamonds that are purchased from suppliers that comply with the standard defined by the World Federation Code of Principles ( WFCOP ) and which are approved by the World Federation of Diamond Bourse .
29 THE FAIR Summer 2019 www . aktivguld . com