TheFair 2019 Third Edition | Page 15

E-LEARNING

LÆR OM DIAMANTER OG ” DET UNIKKE SALG ”

Aktiv Gulds første kursus i vores online ” Guldakademi ” er om diamanter . Visionen er , at klæde butikspersonalet i branchen bedst muligt på til at sælge diamanter til stadig mere kritiske og servicemindede kunder .

I påsken kunne man vinde en licens til kurset . Den vandt Mona Schwicker Christensen . Selv om Mona har læst gemmologi for guldsmede , fandt hun kurset spændende . Hun fortæller , at hun : ” har fået uddybet nogle af punkterne . Fx . I forhold til indeslutninger , og hvornår de kan ses . Tænker helt sikkert , at man vil kunne forklare prisforskelle mellem diamanter ud fra dette kursus . Det er altid dejligt at have de rigtige ord at bruge , overfor en kunde . Afsnittet med konflikt-diamanter og syntetiske diamanter var spændende og ny læsning for mig .”
Disse bemærkninger bekræfter over for os , at det er viden , der nytter .
Det er tilbagemeldinger , der gør , at vi kan videreudvikle vores kursus , og holde det relevant og spændende .
Kontakt os endelig , hvis du har spørgsmål !
LEARN ABOUT DIAMONDS AND “ THE UNIQUE SALE ”

Aktiv Guld ’ s first course in our online “ Gold Academy ” is about diamonds . Our vision is to provide shop personnel with the best possible tools to sell diamonds to ever-more discerning and service-minded customers .

At Easter it was possible to win a licence to the course . This was won by Mona Schwicker Christensen . Although Mona has studied gemmology for goldsmiths , she found the course interesting . She recounts that she : “ has had a number of points clarified . E . g . in relation to inclusions and when they can be seen . I ’ m pretty sure that it ’ ll be possible to explain the price difference between diamonds after this course . It ’ s always nice to have the right words to use when talking to a customer . The section on conflict diamonds and synthetic diamonds was exciting and new to me .”
The above comments confirm to us that such courses provide useful knowledge .
The feedback we receive enables us to further develop our course and keep it relevant and interesting .
Please feel free to contact us if you have any questions !
I ” Det Unikke Salg ” lærer du om :
● - Diamantens klarhed
● - Diamantens farve
● - Diamantens slib
● - Diamantens vægt
● - Salg af diamanter
● - Pleje og vedligeholdelse af diamanter Som en bonus lærer du også om :
● - Syntetiske diamanter
● - Konfliktdiamanter og etiske regler
In “ The Unique Sale ” you learn about : - The clarity of the diamond
● - The colour of the diamond
● - The cut of the diamond
● - The weight of the diamond
● - Sale of diamonds
● - Care and maintenance of diamonds As an added bonus , you also learn about :
● - Synthetic diamonds
● - Conflict diamonds and ethical rules
15 THE FAIR Summer 2019 www . aktivguld . com