Texet Mac One 2020 AW 150dpi - Page 27

A R SOCIALT & ETISKT HÅLLBARHET Mac One | 2 0 2 0 | 27 EKONOMISKT MILJÖMÄSSIGT bund för att förbättra säkerheten inom textilindustrin i Bangladesh. Just nu pågår tusentals inspektioner av fabriker i Bangladesh för att kontrollera säkerhet kring byggnadskonstruktion, el och brandrisk. Det är ett mycket viktigt arbete som kommer få stor genomslagskraft för miljontals människor som arbetar inom textilindustrin i Bangladesh. Barnarbete en konsekvens av fattigdom Det finns cirka en miljard människor på jorden som lever i extrem fattigdom. Det är en siffra som vi aldrig kan acceptera. Fattigdom är inte enbart ett direkt hot mot liv och hälsa, utan också roten till många andra globala problem som till exempel barnarbete och socialt utnyttjande. Att bekämpa fattigdom är världens viktigaste utmaning. Mac One och organisationen Hand-in-Hand vill åstadkomma en förändring. Hand in Hand bekämpar fattigdom genom utbildning och företagande. På sju år har organisationen skapat mer än 1,7 miljoner jobb i några av världens fattigaste länder. Det innebär att cirka 5 miljoner människor har kunnat lämna extrem fattigdom och att hundratusentals barn kunnat gå från arbete till skola. Dessutom har byprogrammen resulterat 3.500 medborgarcenters med IT-access, hälsoundersökningar för 450.000 människor och miljöprogram för avfallshantering och vatten för mer än 500.000 hushåll. Vi stöttar Hand-in-Hand så att tre hela byar kan ingå i projektet. Det kommer hjälpa ca 1.500 människor i regionen Tamil Nadu i södra Indien att långsiktigt förändra sin livssituation. Mer om miljön Transport och logistik är en nyckelfråga för Mac One. Vi har två huvudsakliga strategier för att minska vår miljöpåverkan och utsläppet av växthusgaser. Inom koncernen New Wave Group strävar vi efter samlastning mellan bolagen, så att containrar och laster alltid är fyllda vid transport. Då minskar vi onödiga transporter. En annan central del handlar om att påverka de rederier och transportföretag som vi samarbetar med. Det gör vi exempelvis genom vårt medlemskap i ”Clean Shipping Index”. Nätverket, som grundades år 2007, utvärderar och sätter press på speditörer och rederier för att förbättra deras miljöprestanda. Framtidens sjöfart kommer att vara avgörande för både global handel och målet om minskade utsläpp. Återvinning för ett hållbart samhälle Genom att källsortera vårt avfall kan vi bidra till att minska belastningen på miljön och skapa hållbara kretslopp. Mac One tar sitt producentansvar och betalar för de kostnader som uppstår när våra kunder lämnar förpackningar på insamlingsstationerna för att återvinnas. Gröna Punkten är ett internationellt bevis för att våra förpackningar ingår i ett återvinningssystem. Det tycker vi känns bra! Du kan läsa mer om vårt arbete med CSR på texet.se