Texet Mac One 2019 - Page 19

A IS L JÖ M Ä S S I GT att påverka de rederier och transportföretag som vi samarbetar med. Det gör vi exempelvis genom vårt medlemskap i ”Clean Shipping Index”. Nätverket, som grundades år 2007, utvärderar och sätter press på speditörer och rederier för att förbättra deras miljöprestanda. Framtidens sjöfart kommer att vara avgörande för både global handel och målet om minskade utsläpp. Återvinning för ett hållbart samhälle Genom att källsortera vårt avfall kan vi bidra till att minska belastningen på miljön och skapa hållbara kretslopp. Mac One tar sitt producentansvar och betalar för de kostnader som uppstår när våra kunder lämnar förpack- ningar på insamlingsstationerna för att återvinnas. Gröna Punkten är ett interna- tionellt bevis för att våra förpackningar ingår i ett återvinningssystem. Det tycker vi känns bra! Du kan läsa mer om vårt arbete med CSR på texet.se