Tervahiihto Sanomat helmi-maaliskuu 2018 | Page 8

Kirjoittaja: Mikko Halonen Tervahiihto luontokuvaajan silmin – vauhtia, tunteita ja nopeita tilanteita Valokuvaajana pyrin saamaan molemmat osa-alueet tunnelmineen taltioitua. Hiihtämisen ja onnistumisen riemua, se on kuitenkin pääasia. Jos näet jonkun kameran kanssa Tervahiihtoladun varressa, maali- tai lähtöalueella, niin muista hymyillä – olet valokuvauksen kohteena. Reilu vuosi sitten sain mahdollisuuden siirtyä pois muka- vuusalueelta, ottaa haaste vastaan ja alkaa keskittyä myös urheilukuvaukseen Tervahiihto-yhteisössä. Aluksi mietin, että miten saan otettua ne oikeat kuvat, jotka kertovat tarinaa urheilusuorituksesta. Rutiinit luontokuvauksessa auttoivat kuitenkin omaksumaan nopeasti uudet kuvaustilanteet myös urheiluympäristössä. Ennakkovalmistelu on avainsana molemmissa kuvausla- jeissa. Jos lähdet ”vain kokeilemaan” kuvausta niin onnistu- miset voivat olla harvassa. Kaiken lähtökohtana on selvittää etukäteen miten urheilulajissa toimitaan, mitkä ovat lajille ominaiset liikeradat, suorituspaikka, mitä lajikuvasta pitäisi näkyä, jotta sen erottaa halutuksi urheilulajiksi, määrittää kuvakulmat, lähtö- ja maalialueet, haluaako ottaa vaaka- vai pystykuvia, kuinka nopea laji on (vaikuttaa kameran suljin- aikaan) jne. Nämä samat kysymykset ja selvittelyt pätevät myös luontokuvauksessa. Eläinlajin tuntemus on perusteena, kun etsitään kuvattavaa lajia. Eri lajit käyttäytyvät erilailla ja sen tietäminen auttaa kuvaamisen ennakoinnissa. Pitää olla oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Esimerkiksi kun kilpahiihtäjä tulee maaliin, niin silloin ti- lanne on ainutlaatuinen, eikä sitä pysty enää toistamaan. Kuvaajan pitää olla valmiina kuvaamaan lopputaistelua, on- nistumisen riemua tai pettymyksen tunteita. Sama tilanne tulee usein vastaan luontokuvauksessa, kun esimerkiksi sääk- si syöksyy veteen kalaa saalistamaan. Tilanne on ohitse muu- Kilpahiihdossa tilanteet tulevat vauhdilla ja kuvaajan pitää toimia nopeasti. Silloin on mahdollista saada tallennettua ainutlaatuisia kuvia. Kuvassa oikealla Lahden MM-kisoissa hiihtävä Krista Pärmäkoski otti mitalin myös olympialaisissa. tamassa sekunnissa ja uutta tilaisuutta kuvien ottamiseen ei välttämättä enää tule. Harjoittelulla on myös suuri merkitys valokuvauksessa. Il- man harjoittelua ei tule onnistumisia. Kannattaa käydä har- joittelemassa urheilusuoritusten kuvauksi a etukäteen, jotta huomaa miten kameran säädöt kannattaa asettaa. Samalla saa tietoa myös, että miten valon suunta vaikuttaa kuvaami- seen. Myös omaan liikkumiseen ja asemapaikkaan kannattaa kiinnittää huomiota, molemmissa on tärkeää että kuvaaja on mahdollisimman huomaamaton eikä häiritse toiminnallaan niin urheilijaa kuin ei eläintäkään. Molemmissa kuvauskoh- teissa on haasteensa ja se tuo mielenkiintoa valokuvaukseen. Tervahiihto perinteisenä tapahtumana on kilpailu, mutta ennen kaikkea myös liikunnallinen hyvänmielen tapahtuma. Kuuluminen Tervahiihto-yhteisöön ilman urheilutaustaa on ollut myös mielenkiintoinen kokemus. Valokuvauksen kautta olen päässyt tutustumaan uusiin hienoihin ihmisiin Terva- hiihdon järjestämisessä. Ilman intohimoa lajiin perinteistä tapahtumaa olisi vaikea järjestää. Yhteisössä on monen osaa- misalueen ammattilaisia tekemässä talkoina erilaisia tehtäviä. Myös sosiaalisen median käyttäminen on noussut tapahtumaa tukevana toiminta-alueena erittäin tärkeäksi. Sinne tarvitaan jatkuvasti uutta materiaalia, kuten valokuvia ja videota. On hienoa kuulua tähän yhteisöön valokuvauksen harrastajana ja olla osana sisällöntuotantotiimi CommsSquadia. Ole valmiina, tilanteet tulevat usein yht’äkkiä ja silloin kameran pitää olla säädöil- tään valmiina, oli kyseessä urheilu- tai luontokuvaus.