Tervahiihto Sanomat helmi-maaliskuu 2018 | Page 6

Liike on lääke ja kestävyysliike kestolääke! – Esittelyssä Teemu Kalliojärvi Teemu räiskyy tarttuvaa energiaa Tervahiihdon viestintätiimi CommsSquadissa ja SuksiQC-valmen- tajana. Kestävyysliikunnan hyvinvointia lisäävät vaikutukset ovat monipuolisia. Tervahiihto-yhtei- sössä on paljon hyvinvoivia ihmisiä, joille kestävyys- liikunta on tärkeä osa elämää. Paljon on kuitenkin vielä tehtävää. Kokemuksesta tiedän että liikunnan ilo ei ole itsestäänselvyys. Tiedetään liikun- nan hyvät vaikutukset, mutta silti resepti jää hakematta, tai lääkettä popsitaan vain harvakseltaan ilman asiaankuu- luvia annosteluohjeita. Nämä asiat tuli itselläni vastaan, kun kilpaurheilu-uran jälkeen jouduin useisiin erilaisiin leikkauksiin. Vuosien saatossa hiihto tippui pois elämäs- tä, ja pahimmillaan kaikki liikunta tapahtui puoliväkisin ja liian harvoin. Onneksi muistikuvat liikuntaan liittyvästä hyvästä olosta toivat minut takaisin hiihdon pariin. Valitet- tavasti kohtaan työssäni myös ihmisiä, joilla ei ole mukavia hiihtomuistoja kuten itselläni. Juuri heitä haluamme aut- taa löytämään liikunnan ilon. Nyt olen onnekas kun saan liikkua työkseni, ja olla osa- na upeaa Tervahiihtotiimiä. ”Voi hyvin sanoa että maail- man vanhin massahiihtotapahtuma on elämänsä virees- sä ja vain parantaa tahtiaan!” Tervahiihdon ympärille on rakentunut yhteisö, jossa liikutaan yhdessä ympäri vuo- den. Järjestämme mm. kaikille avoimia kimppalenkkejä ja tarjoamme myös valmennuksia. Kaikki mukaan hiihtä- mään ja nähdään laduilla!                        Teemu Kalliojärvi Sustainability and Community Wizard of Tervahiihto The Grand Ski Guru of Kestävyysliike SuksiQC