Tervahiihto Sanomat helmi-maaliskuu 2018 | Page 20

Rakasta kehoasi - vähemmän on joskus enemmän Kirjoittaja kilpahiihtäjä Heli Heiskanen Lehdistöstä ja internetistä voi toisinaan lukea urheilijoiden huikeista harjoitusmääristä, kovista treeniviikoista ja uusista ennätyksistä. Kaikki muistavat Mika Myllylän raastavat suotreenit ja tuskan Mikan kasvoilla hänen pol- vistuessaan Haapajärven Tervanevan pintaan. Tämä mielikuva on painunut syvälle kansamme muistoihin. Suoma- laisten mielissä tämä kuva kertoo paljon urheilijan elämästä, mutta se ei kuitenkaan kerro lähimainkaan kaikkea. Urheilijan elämä ei ole pelkästään maitohapon sietämistä, se on elämän tasapainon hakemista - kehoa ei voi pelkäs- tään rankaista, sitä on myös rakastettava. Kilpahiihto Keski-Euroopassa on antoisaa, mutta myös raskasta Tällä hetkellä elän kisakauden kiireisintä aikaa. Visma Ski Classics - sarja on saavuttanut puolivälinsä ja kisoja on ollut viikko toisensa perään eri maissa ja eri paikoissa. Kisojen li- säksi tämä ajanjakso sisältää lukemattomia kilometrejä mat- kustusta, mikä lisää kuormitusta entisestään. Kotoa lähdin kohti Keski-Eurooppaa loppiaisen tienoilla ja edessä on vielä pitkä aika ennen paluuta takaisin Posiolle, Suomeen. Ikävä kotiin alkaa aika ajoin vaivata, mutta luotan että loppuaika täällä Italiassa kuluu nopeasti. Visma Ski Classics -sarjassa kilpailut koostuvat pääasiassa yli 50km:n mittaisista matkoista, jotka haastavat meitä ki- saajia niin henkisesti kuin fyysisesti. Viikot kuluvat nopeasti kisoista palauttelun, kilpailuihin valmistautumisen ja kisaa- misen vuorotellessa. Tarkoituksenani onkin nyt hieman kertoa siitä, kuinka var- mistan palautumiseni näinä viikkoina ja myös muina aikoina kilpailukauden ulkopuolella. ”Aina nämä asiat eivät ole olleet minulle itsestään selviä, vaan se on vaatinut myös minulta paljon oivaltamista, itsensä tuntemista ja armollisuutta itseään kohtaan.” Eräänä silmiä aukaisevana ja opettavaisena kirjana tasa- painon saavuttamiseen niin urheilijoille kuin kuntoilijoille, kaikille, neuvoisin lukemaan Oskari Saaren kirjoittaman kirjan Aki Hintsa - Voittamisen anatomia. Vaikka Aki Hintsa ei ehkä itse elänyt niin kuin opetti, on kirjassa paljon opit- tavaa. Unen merkitys Reilu puolitoista vuotta sitten jäin pois opettajan työstäni saadessani paikan italialaisessa hiihtotiimissä. Ennen tätä pyrin tasapainottelemaan työn ja hiihdon välillä. Tuolloin kuvittelin pystyväni venyttämään vuorokautta ja jaksamis- tani jopa epäinhimil- lisen pitkälle - yöunen kärsiessä. Vasta jäädes- säni ammattilaishiihtä- jäksi ymmärsin, kuinka tärkeästä asiasta olin yrittänyt säästää. Unen merkitys palautumises- sa on yksi tärkeimmistä eikä tämä päde pelkäs- tään urheilijoille. Nykyi- sin pyrin ajoittamaan nukkumiseni siten, että kokonaisuniaikani yltää lähes joka yö kahdek- saan tuntiin. Tämä ei tarkoita kahdeksaa tun- tia sängyssä, vaan usein pidempää aikaa. Moni varmasti ihmettelee, miksi juuri kahdeksan tuntia. Kahdeksalla tunnilla varmistan riittävän pitkän sy- vän unen saannin, joka on tärkeää lihasten rakentumisen ja palautumisen kannalta. Syvää unta ihminen nukkuu al- kuyöstä. Pitkillä yöunilla varmistan myös mahdollisimman pitkän REM-unen (Rapid Eye Movement) saannin, joka on keskeisessä roolissa mm. autonomisen hermoston akti- voimisessa. Tätä unen vaihetta puolestaan ihminen näkee loppuyöstä. Oululainen Oura-sormus tukee hyvinvointia Nykyisin unen laadun ja keston seuraamiseen on olemassa erilaisia laitteita, joiden hintakaan ei nykyaikana ole päätä huimaava. Itselläni on käytössä Oulun seudulta lähtöisin oleva Ōura- sormus. Sormuksen avulla pystyn kätevästi seu- raamaan rasituksen ja unen välistä suhdetta. Ohi- mennen kuitenkin mainitsen, ettei kyseessä ole suinkaan sponsorini, vaan olen itse pitänyt varsin kätevänä tapana pitää kädessä sormusta, jonka läsnäoloa arjessa, k isoissa ja treeneissä en edes huomaa. Sormuksen sovellus ilmoittaa myös minulle, jos unen ja rasituksen taso ei ole tasapai- nossa. Tätä tasapainoa tavoittelen erityisesti näin kiireisimpänä kisakautena, ja pyrin nukkumaan niin paljon kuin se vain on mahdollista. Ortostaattinen testi Treenit, kisat ja arjen eri tilanteet haastavat ja luovat päivittäin keholle ja mielelle uusia haas- teita. Kuten edellä kerroin, riittävällä unella pyrin tasapainottamaan rasitusta. Unen seuraa- misen lisäksi olen oppinut useamman kerran vii- kossa mittaamaan ortostaattisen sykkeen Polar V800 -mittarilla, joka ohjaa mittaamiseen au- tomaattisesti ja mittaa samalla myös sykeväli- vaihteluarvoja ja RMSSD-arvoja. Valmentajani, Jarmo Riski, seuraa suurimmaksi osaksi näitä sykevälivaihte- luarvoja, mutta ortostaattinen sykekäyrä kertoo myös hänelle kehoni kokonaisrasituksen tilasta. Vaikka matemaattisena ihmisenä rakastan erilaisia testejä, tämä ortostaattinen testi toimii minulle pääasiassa vain tuntemusten varmistajana. ”Yksin testien perusteella emme valmentajani kanssa tee valmennuksellisia ratkaisuja, vaan tärkeimpänä ohjenuorana toimii aina oma tunteeni. Jos tunnen väsymystä, on parempi levätä vaikka testit kertoisivat muuta.” Ravinto Voiko urheilija syödä pitsaa? Tähän kysymykseen törmään usein niin kisa- kuin treeni- kauden aikana. Sinänsä kysymys on hassu, mutta toisaalta sama kysymys sisältää ehkä myös vääränlaista kuvaa urhei- lijan ravitsemuksesta. Tyypillisin vastaukseni tähän lienee kevyt naurahdus, jonka jälkeen totean voivani syödä lähes mitä tahansa kunhan pääasiassa noudatan hyvää, terveellistä ruokavaliota. Joskus rasvainenkin ruoka voi olla hyvä vaihtoehto, varsin- kin jos keho sitä tarvitsee. Tärkeintä on pitää isot linjat selkei- nä ja tällä tarkoitan hyvää perusruokavaliota, joka sallii myös toisinaan poikkeukset. Näin kisakauden aikana pyrin pitämään ruokavalioni mah- dollisimman monipuolisena. Tällä hetkellä nautin päivittäin useina pieninä annoksina proteiinilisää, varmistaakseni riittävän proteiinin saannin. Italiassa toisinaan tuntuu ettei proteiinia pastapainotteisessa ruokavaliossa ole riittävästi. Salaattia täällä kyllä syödään paljon, mutta lihan määrä on toisinaan vähäinen. Pienillä proteiinilisillä yritän myös vai- kuttaa siihen, ettei lihasmassani pienene kisakaudella ja jos mahdollista, sairastumisriskini pienenee näillä valinnoilla. Viime kausi oli ensimmäinen Visma Ski Classics –sarjassa. Kevään aikana viime vuonna huomasin, että en ollut kauden mittaan syönyt niin paljon kuin ehkä olisin tarvinnut. Söin sa- malla tavalla kuin muinakin kisakausina, mutta en osannut ottaa huomioon maratonmatkojen mukanaan tuomaa ener- gian tarvetta. Tänä vuonna olen paneutunut asiaan hieman tarkemmin ja tällä hetkellä syön myös enemmän kuin vuosi sitten. Tämä kaikki sen vuoksi, että palautuisin paremmin, pysyisin tervee- nä ja kehittyisin kisojen myötä. ”Keho antaa paremmin tulosta, kun sitä pitää hyvänä.” Miten sitten ruokavalioni normaalisti koostan? Tärkeä teki- jä terveellisen ja hyvän ruokavalion koostamisessa on sään- nöllinen ruokailurytmi. Säännöllisyys on tärkeä tekijä kehon palautumisen kannalta niin arjen kuin urheilunkin kannalta. Tällöin keholla on aina käytössään rakennusaineita. Aamiaiskaurapuuro kulkeutuu mukanani kaikkialle, minne matkustan, mutta muutoin noudatan aina paikallisia ruokai- lutottumuksia. Italialaisilta olen kuullut käyttäväni todella vähän sokeria, mutta tämän luulen vain johtuvan siitä, etten aamiaisella syö koskaan mitään makeaa. Myöhemmin päi- vällä makea kyllä maistuu ja toisinaan maistuu myös karkki, mutta ei jokainen päivä. ”Mitään en nykyisin kiellä itseltäni vaan syön mitä kulloinkin ha- luan, mutta en rajattomasti. Kieltämällä itseltään asioita voi vain lisätä itselleen mielitekoja. Sallivalla asenteelle ”kielletyn omenan” merkitys laimenee.”