Tervahiihto Sanomat helmi-maaliskuu 2018 | Page 2

tapahtumajohtajan terveiset

Tervahiihto jatkaa kasvuaan

Terveiset talviselta Tervareitiltä ! Olen johtanut Tervahiihtoorganisaatiota toukokuusta 2014 alkaen . Näiden kolmen vuoden aikana on tapahtunut paljon positiivisia asioita . Yksi niistä on reittimuutos , jossa Tervahiihto on ollut mahdollista hiihtää Oulujoen vartta myötäilevää janareittiä pitkin Utajärveltä Ouluun . Toinen asia on maaliintulon saaminen takaisin Raksilaan Ouluhallille ja nyt pesäpallostadionille Poikkimaantien sillan valmistuttua marraskuussa 2016 .
Lisäksi viestinnässä ja yleisesti ottaen tapahtuman markkinoinnissa on otettu isoja harppauksia eteenpäin . Uutta ovat myös SkiExpo ja AfterSkin järjestäminen hiihdon jälkeen Ravintola Voimalassa .
Jani Oravamäki Tervahiihdon johtaja
Seuraa Tervahiihtoa verkossa ja somessa !
www . tervahiihto . fi
Tervahiihto
@ tervahiihto
@ tervahiihto
Tervahiihdon osallistujamäärä on kasvanut uudistusten ja hyvien kokemusten myötä ja tänä vuonna odotamme näkevämme jo 1700 hiihtäjää Tervahiihdossa . Toivotamme tervetulleeksi myös ulkomaiset vieraat – viime vuonna osallistujia oli peräti 11 : stä eri maasta .
Vuoden 2019 Tervahiihto tulee olemaan juhlavuosi , kun Tervahiihto järjestetään 130 . kerran . Juhlavuosisuunnitelmat ovat jo käynnissä ja tapahtuma tulee entisestään kehittymään . Ole minuun yhteydessä jos haluat olla mukana tekemässä juhlavuoden tapahtumaa ensi vuonna .
Tervahiihto Ski Marathon
Tervetuloa viettämään rentoa ja mukavaa hiihtopäivää 3.3 2018 !
# tervahiihto # matkallatervahiihtoon # tervahiihto2018 # iloajaelämyksiä
tapahtumajohtajan terveiset Tervahiihto jatkaa kasvuaan Terveiset talviselta Tervareitiltä! Olen johtanut Tervahiihto- organisaatiota toukokuusta 2014 alkaen. Näiden kolmen vuo- den aikana on tapahtunut paljon positiivisia asioita. Yksi niistä on reittimuutos, jossa Tervahiihto on ollut mahdollista hiihtää Oulujoen vartta myötäilevää janareittiä pitkin Utajärveltä Ouluun. Toinen asia on maaliintulon saaminen takaisin Rak- silaan Ouluhallille ja nyt pesäpallostadionille Poikkimaantien sillan valmistuttua marraskuussa 2016. Lisäksi viestinnässä ja yleisesti ottaen tapahtuman markki- noinnissa on otettu isoja harppauksia eteenpäin. Uutta ovat myös SkiExpo ja AfterSkin järjestäminen hiihdon jälkeen Ra- vintola Voimalassa. Jani Oravamäki Tervahiihdon johtaja Seuraa Tervahiihtoa verkossa ja somessa! Tervahiihdon osallistujamäärä on kasvanut uudistusten ja hyvi- en kokemusten myötä ja tänä vuonna odotamme näkevämme jo 1700 hiihtäjää Tervahiihdossa. Toivotamme tervetulleeksi myös ulkomaiset vieraat – viime vuonna osallistujia oli peräti 11:stä eri maasta. www.tervahiihto.fi Tervahiihto @tervahiihto @tervahiihto Tervahiihto Ski Marathon Vuoden 2019 Tervahiihto tulee olemaan juhlavuosi, kun Terva- hiihto järjestetään 130. kerran. Juhlavuosisuunnitelmat ovat jo käynnissä ja tapahtuma tulee entisestään kehittymään. Ole minuun yhteydessä jos haluat olla mukana tekemässä juhla- vuoden tapahtumaa ensi vuonna. Tervetuloa viettämään rentoa ja mukavaa hiihtopäivää 3.3 2018! #tervahiihto #matkallatervahiihtoon #tervahiihto2018 #iloajaelämyksiä Kysymyksiä ja vastauksia ensikertalaiselle! Tervahiihto haluaa avata upean tapahtuman yhä useammalle. Niinpä olemme kutsuneet Matkalla Tervahiihtoon -valmennettavaksi tanssija Merja Satulehdon, jonka esimerkin toivomme houkuttelevan lisää varsin- kin naisia Tervahiihtoon, hiihtämään ilon kautta. Merja teki valmentaja Hannu Kaikkoselle listan kysymyksiä, joihin Hannu vastaa. Miten lähdöt on rytmitetty – jäänkö pitkää matkaa hiihtävien kilpasarja- laisten jalkoihin? Muhokselta ja Utajärveltä lähdöt ta- pahtuvat yhtä aikaa P klo 8 ja V klo 10. Sankivaaran lähdöt ovat P klo 9.15 ja V klo 13.30. Pitempimatkalaisten no- peimmat saavuttavat kyllä lyhyempien matkojen hiihtäjiä, mutta kilpasarja- laiset kyllä varoittavat tulostaan. Ta- kaa tulevalle hiihtäjälle annetaan tilaa vaihtamalla luistelu hetkeksi tasatyön- nöille ja siirtymällä baanan oikeaan reunaan vaikkapa perinteisen uralle. Takaa tuleva osaa kyllä kiertää, kunhan ohitettava välttää äkkinäisiä sivuttais- liikkeitä ohitustilanteessa. Mikä on oletettavissa oleva kesto tällai- selle tavistallaajalle 22 km vapaan mat- kalla? Tai kohtuullinen tavoiteaika? Tarkkaa tavoiteaikaa ei kannata aset- taa, koska aikaan vaikuttaa suksien luisto ja huomattavasti myös tuulen suunta ja voimakkuus. Hyvällä kelillä kuntoilija etenee 12–15 km/h, jolloin aika asettuu 1.30–1.50 haarukkaan eli 2 h alle todennäköisesti suurin osa suo- riutuu. Ylimääräistä aikaa toki voi kulua myös huoltopisteillä, jos vetää kaikki puurot ja kiisselit. Valmentajasi arvio on, että 2.10 alittuu! Näin tanssijana kun on tottunut en- nen kilpailusuoritusta/esitystä läm- mittelemään niin miten täällä on ta- pana toimia? Jos tarkoitus on lähteä vaan nautiske- lemaan menosta ilman isompia tavoit- teita, niin tärkeintä on pitää itsensä lämpimänä ennen lähtöä. Rauhallinen aloitus toimii hyvin alkuverryttelynä. Kaikkien toki kannattaa tehdä jousto- venyttelyt liikeratojen avaamiseksi. Ta- voitteellisemmin ladulle lähtevät teke- vät hyvät alkuverryttelyt hyvissä ajoin ennen lähtöä. Näin ollaan valmiimpia kovatehoiseen lähtökiihdytykseen. Kuinka aikaisin paikalle pitää tulla en- nen omaa lähtöaikaa? Viimeistään 30 min ennen omaa lähtöä kannattaa olla tontilla, niin ehtii rauhas- sa valmistautua lähtöön. Lähtöpaikoilla kannattaa seurata kuulutuksia, joilla ohjeistetaan lähtöjärjestelyistä. Lähtö- laduilla lisenssihiihtäjät asettuvat keu- lapäähän ja kuntoilijat lähtevät hieman taaempaa. Osa hiihtäjistä varmistaa hyvät lähtöpaikat viemällä kisasukset lähtöladulle hyvissä ajoin ennen lähtöä. Jos käytössä on huoltaja, niin tämä mah- dollistaa lämmittelyvaatteiden pitämi- sen päällä mahdollisimman pitkään. Kovemmilla pakkasilla tämä korostuu, koska lähtöä odotetaan paikallaan usei- ta minuutteja. Kuinka ruuhkaa ladulla on – onko helppo mennä omalla tempolla? Lähdössä on aina hieman ahdasta, mutta aika pian hiihtäjät asettuvat mu- kavasti jonoon. Kärki lähtee aina kovaa ja onkin tärkeä tuntea omat rajat, ettei heti alussa mene ”hapoille” ja silloin on pakko rauhoittaa menoa. Paras tulos tulee, kun pystyisi tekemään suorituk- sen juuri omalla ja mukavalla tempolla. Tämä on mahdollista, jos vaan pokka pitää, eikä lähde liian kovavauhtisiin porukoihin mukaan. Onko matkan varrella mahdollisuus ”nenän puuterointiin” – joku muukin mahdollisuus kuin ympäröivä metsä!? Pitkämatkalaisilla on käytettävissä Mu- hoksen ja Sankivaaran lähtöalueiden WC-tilat. Sankivaarasta lähtevien olisi hoidettava puuteroinnit ym. jutut en- nen starttia. Liikuntasuoritus itsessään blokkaa tarpeita, mutta joskus viime- hetken liika juominen voi pakottaa pii- pahtamaan metsikön puolella. Onneksi hiihtohaalarit jäivät 80-luvulle. Hiihdätkö 55 km tai 86 km Tervahiihdossa? Lue valmentaja Hannu Kaikkosen TOP5-vinkit! 1. Ota lähtö rauhallisesti: Älä häslää ruuhkassa ja riko omia/kaverin välineitä. Matkalla on aikaa tehdä ratkaisuja! 2. Muista nauttia juomaa ja energiaa tasai- sesti matkan aikana. 3. Pidä teh ��хͅ�͕�������ф����ѥ���[����)ѥխ�����مա�������ѽ�����ѭ����������(и$�/��������ͥ���������ѭ���̈́�!���������)ٕѽ�սɽа���́���مɅ��(Ը$����ɽͭ�ф��ս�ѽ��Qռ���������ͥЁ�խ��)��ͤ���������