Teoria si practica audiovizualului Volmer A04

Valentin PERCIUN Teoria şi practica audiovizualului p e n t r u s t u d e n ţ i i D e p a r t a m e n t u lu i d e ş t iin ţ e a le c o m u n ic ă r i i Facultatea de Litere – UNIVERSITATEA din BUCUREŞTI A - 04