Teknologi Pendidikan 2012 - Page 19

? ? ? ? ? ? ? Sebelum menetapkan pautan (link), kita perlu menetapkan kategori pautan (Link Categories). Klik pada Link Categories. Taip nama kategori yang dikehendaki dan klik butang Add New Link Category. Kemudian, pada bahagian Links, klik Add New. Taipkan nama pautan dan alamat / URL laman web yang hendak dipautkan. Pilih kategori yang sesuai. Setelah tetapan telah dibuat, klik pada butang Add Link. 18