Teknologi Pendidikan 2012 - Page 16

? ? ? ? ? ? ? ? Kemudian, klik butang Publish. Tetapan seperti ini juga boleh dilakukan pada kiriman (post). Sekiranya kita ingin menjadikan halaman utama (Home) menjadi halaman yang statik, manakala semua kiriman (post) kita disiarkan dalam halaman Blog, beberapa tetapan perlu dilakukan. Pertama, kita perlu membuat halaman yang baru dengan nama Utama atau Home. Seterusnya, pergi kepada bahagian Settings dan klik pada Reading. Kemudian, kita akan dibawa ke halaman Reading Settings. Klik pada butang A static page. Bagi Halaman Utama (Front page) pilih Utama manakala bagi halaman kiriman, pilih Blog. Setelah semua tetapan telah dibuat, klik butang Save Changes. 15