Teknologi Pendidikan 2012 - Page 15

? ? Pada bahagian ini, kita boleh menetapkan tajuk halaman (page) dan maklumat yang ingin dipaparkan. Kita juga boleh menetapkan sama ada halaman ini boleh dilayari oleh semua pengunjung atau terhad kepada pengunjung tertentu yang mempunyai kata laluan. Untuk membuat kata laluan pada halaman ini,pergi pada bahagian Publish. Kemudian, pergi pada bahagian Visibility klik pada Edit. ? Selepas itu, klik pada butang Password protected. ? ? ? Masukkan kata laluan (password) yang dipilih dan klik OK. 14