Teknologi Pendidikan 2012 - Page 14

? ? ? ? ? ? Bagi kiriman yang biasa, pilih format Standard. Sekiranya kiriman kita berbentuk gambar atau koleksi foto, pilih format Image atau Gallery. Sebelum menyiarkan kiriman, pilih kategori kiriman yang sesuai. Kita juga boleh menambah jenis kategori (Add New Category) yang dikehendaki oleh kita. Setelah semua tetapan telah dilakukan, tibalah masa untuk menyiarkan kiriman kita. Kita mempunyai beberapa pilihan sama ada melihat kiriman dahulu (preview), simpan sebagai draf (save draft) atau terus menyiarkan kiriman tersebut (publish). 5.7 Menetapkan halaman Kita boleh menetapkan bilangan dan jenis halaman (pages) yang hendak dipaparkan. Setiap halaman hendaklah mempunyai fungsi yang berbeza agar memudahkan pengunjung untuk mendapatkan maklumat. ? ? ? Pergi pada bahagian Pages. Klik Add New. Selepas itu, kita akan dibawa ke halaman Add New Page. 13