Teknologi Pendidikan 2012 - Page 13

? Klik Add New. Selepas itu, kita akan dibawa ke paparan di bawah. ? ? ? Taipkan tajuk kiriman. Taipkan kiriman dalam ruang yang disediakan. Terdapat beberapa fungsi yang disediakan dalam bahagian ini yang membolehkan kita menetapkan media yang ingin dimasukkan dan tetapan pada bentuk kiriman yang ingin dipaparkan. Selepas menaip atau meletakkan kiriman pada ruang yang disediakan, pilih format dan kategori kiriman. Konfigurasi kiriman. ? 12