Teknologi Pendidikan 2012 - Page 12

? ? Untuk menukar paparan atas (header) tersebut, klik pada Header. Selepas itu, kita akan dibawa ke bahagian Custom Header. ? Klik pada butang Choose File untuk memilih imej yang sesuai daripada komputer kita. Kemudian, klik butang Upload. Selepas itu, klik butang Save Changes. Segala perubahan yang telah dibuat boleh dilihat melalui front end. ? ? ? 5.6 Membua ?\?[X[??\X?[H?Y?[H]\[?YH\\?[?[Z[Z?Z?[??YZ\?H?]H[?Z?Y[X?X]?\?[X[?X[????ZX?X?H?Z?[]XH[??[??[??[X[??X??]K??[?Z??\??X][ZZ?X[?[???Z [[???Z?\?Z?]\?H[Z?Z?[????????\??HYH?ZY?X[??????LB??