Teknologi Pendidikan 2012 - Page 10

5.5 Mengubah suai paparan pada laman web Melalui Dashboard, kita boleh mengubah suai paparan dan reka bentuk laman web berdasarkan citarasa dan kreativiti kita. ? ? ? ? ? ? ? Pergi pada bahagian Appearance. Pada bahagian Appearance, terdapat beberapa fungsi yang disediakan bagi membantu kita untuk melakukan pengubahsuaian. Bagi mengubah tema paparan (themes), klik pada Themes. Pada bahagian ini, kita boleh memilih tema yang sesuai dengan paparan yang kita kehendaki. Setiap tema yang disediakan oleh WordPress.com mempunyai fungsi dan bentuk paparan yang berbeza. Bagi tujuan latihan dalam kursus ini, kita akan menggunakan tema Mystique. Kita juga boleh menetapkan pelbagai fungsi tambahan ke dalam laman web menggunakan kemudahan Widgets. 9