Taules Retributives | Page 2

PERSONAL ADMINISTRATIU I DE SUPORT RETRIBUCIONS CONVENI PER l ' ANY 2016
SOU BASE COMP . PROFES .
AJUT MANUT .
TOTAL CATEG . TOTAL BR
AUXILIAR ADMINISTRATIU
747,09
644,94
81,06
1.473,09
OFICIAL 2 ª ADMNISTRATIU
822,36
645,44
81,06
1.548,86
OFICIAL 1 ª ADMINISTRATIU
822,36
765,19
81,06
1.668,61
ARXIVER
1.011,68
953,24
81,06
2.045,98
REGIDOR
1.363,31
859,22
81,06
2.303,59
CAP DEPARTAMENT
1.471,30
1.229,89
81,06
2.782,25
SOU BASE COMP . PROFES . AJUT MANUT .
PLUS FEST .
TOTAL CATEG . TOTAL BR
OFICIAL 1 ª ESCENA
937,67
591,06
81,06
54,17
1.663,96
OFICIAL 2 ª ESCENA
834,12
525,66
81,06
54,17
1.495,01
MÚSICS LABORALS RETRIBUCIONS CONVENI PER L ' ANY 2016
SOU BASE
COMPLEMENT
ESP . LLOC
AJUT MANUT .
TOTAL PARCIAL
DE
TUTTI
1.120,15
1.707,67
0,00
81,06
2.908,88
TERCERES PARTS
1.120,15
1.707,67
86,25
81,06
2.995,13
SEGONES PARTS
1.120,15
1.707,67
267,85
81,06
3.176,73
PRIMERES PARTS
1.120,15
1.707,67
422,27
81,06
3.331,15
SOLISTA
1.120,15
1.707,67
576,42
81,06
3.485,30
SOU BRUT ANUAL DESG . INSTRUM . TOTAL BRUT
TUTTI
43.633,20
1.407,48
45.040,68
TERCERES PARTS
44.926,95
1.407,48
46.334,43
SEGONES PARTS
47.650,95
1.407,48
49.058,43
PRIMERES PARTS
49.967,25
1.407,48
51.374,73
SOLISTA
52.279,50
1.407,48
53.686,98